Sáng ngày 15/7/2021, Trường Đại học Tây Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động phục vụ đánh giá ngoài, kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục năm 2020. Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong công tác chuẩn bị cho các hoạt động đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở, đồng thời chỉ ra những khó khăn, bất cập và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng trong công tác kiểm định giáo dục cơ sở trong thời gian tới.

Tham dự Hội nghị có TS. Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường đến dự và chỉ đạo Hội nghị; TS. Đinh Thanh Tâm – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội nghị, cùng các đồng chí trong Ban Giám hiệu Nhà trường, các đồng chí trưởng, phó các phòng, ban, khoa, trung tâm và các cá nhân được Hiệu trưởng Nhà trường tặng giấy khen.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, TS. Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường nhấn mạnh: Kiểm định chất lượng giáo dục là một giải pháp quan trọng để đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời là nhiệm vụ cấp bách của toàn ngành giáo dục, trong đó có Trường Đại học Tây Bắc, nhằm góp phần thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục. Chúng ta đã trải qua hơn ba năm chuẩn bị cho công tác đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục và đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, đây là kết quả của sự nỗ lực cố gắng, là bước tiến vượt bậc của Nhà trường, những kết quả đó đã tạo ra sự đổi mới đồng thời thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục trong tương lai.

Để công tác kiểm định chất lượng giáo dục đạt hiệu quả cao hơn nữa, đồng chí Bí thư yêu cầu thời gian tới, Ban Giám hiệu tiếp tục chỉ đạo các đơn vị cần phát huy những mặt mạnh, khắc phục hạn chế; kiểm định phải trung thực, thực chất, bình đẳng và theo định kỳ; xây dựng kế hoạch kiểm định chất lượng, biến tự đánh giá thành nhu cầu tự thân của nhà trường; đồng thời chú trọng bồi dưỡng đội ngũ kiểm định viên, chuyên gia đánh giá ngoài; xây dựng và hoàn chỉnh “Mô hình bảo đảm và kiểm định chất lượng” đối với Nhà trường.

Phát biểu chào mừng tại Hội nghị, TS. Đinh Thanh Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: Trường Đại học Tây Bắc với bề dày truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển, đến nay vị thế, uy tín của Trường đã được khẳng định với xã hội, trở thành địa chỉ tin cậy trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Sơn La và các tỉnh phía Bắc. Kiểm định chất lượng giáo dục là một giải pháp quan trọng để bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục. Các đơn vị trong nhà trường cần báo cáo tổng kết về công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động phục vụ đánh giá ngoài và kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục năm 2020 một cách cụ thể, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm. Qua tự đánh giá và đánh giá ngoài nhà trường được tiếp cận với mô hình quản lý hiện đại, tiên tiến, đã thấy được hiện trạng chất lượng, điểm mạnh, điểm yếu của Nhà trường, từ đó xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng sát thực và hiệu quả hơn.

Thay mặt cho đơn vị thường trực, ThS. Phạm Minh Thông - Trưởng phòng Bảo đảm chất lượng và Thanh tra pháp chế trình bày báo cáo “Tổng kết công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động phục vụ đánh giá ngoài và kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục năm 2020” trước Hội nghị, báo cáo nhấn mạnh: Nhà trường đã hoàn thành công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động phục vụ đánh giá ngoài và kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục năm 2020 theo đúng kế hoạch, đạt được các mục đích và yêu cầu đề ra (Kế hoạch số 739/KH-ĐHTB ngày 18/08/2020 và các kế hoạch chi tiết đối với các hoạt động chuẩn bị, đón tiếp của các ban công tác chuyên trách). Căn cứ các nội dung công việc được phân công trong Kế hoạch, các đơn vị và các ban công tác chuyên trách lập kế hoạch hoạt động đối với nhiệm vụ được phân công và kịp thời triển khai thực hiện đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Cụ thể:

- Đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục (CSGD) theo quy định tại Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/05/2017 ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (từ điều 38 đến điều 49); thực hiện đầy đủ các yêu cầu tại Công văn số 767/QLCL-KĐCLGD ngày 20/04/2018 về việc hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thông qua công tác chuẩn bị kiểm định chất lượng CSGD, Nhà trường tập trung rà soát tổng thể toàn bộ nền nếp và chất lượng các hoạt động, kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất, thư viện, trang thiết bị bảo đảm chất lượng đào tạo, duy trì liên tục các điều kiện bảo đảm chất lượng theo chuẩn đánh giá chất lượng, bảo đảm đủ điều kiện đánh giá ngoài và đã được cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng, công nhận Trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đã tuyên truyền, quảng bá về chất lượng toàn bộ hoạt động và ý chí quyết tâm của tập thể Nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện trách nhiệm giải trình với các bên liên quan về thực trạng chất lượng giáo dục và hiệu quả hoạt động giáo dục, tạo cơ hội để các bên liên quan tham gia phản biện xã hội đối với chất lượng đào tạo của Trường.

- Công tác chuẩn bị, tổ chức các hoạt động phục vụ kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục năm 2020 và tiếp đón, làm việc với các đoàn chuyên gia khảo sát sơ bộ, khảo sát chính thức với các bên liên quan đã có sự chỉ đạo chặt chẽ của Hội đồng Trường thông qua Ban chỉ đạo chuẩn bị, tổ chức các hoạt động phục vụ kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục năm 2020, có sự phối hợp đồng bộ từ khâu triển khai thực hiện đến rà soát, hoàn thiện từng nội dung cụ thể theo kế hoạch đề ra.

- Tất cả các đơn vị đã tích cực, chủ động trong triển khai thực hiện kế hoạch chung, đã xây dựng các kế hoạch thực hiện chi tiết, mỗi công việc cụ thể đều có cá nhân phụ trách theo phân công của Ban chỉ đạo gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; việc phối hợp với giữa các đơn vị nhịp nhàng dưới sự điều phối chung của Ban chỉ đạo; đã hoàn thành đúng thời gian và các yêu cầu của từng nội dung công việc.

- Các đơn vị đã phân công cán bộ, chuyên viên tìm hiểu, nắm chắc nội dung công việc do đơn vị phụ trách theo yêu cầu bảo đảm chất lượng để trả lời phỏng vấn và cung cấp thông tin trong quá trình đoàn chuyên gia đánh giá khảo sát Trường; việc trả lời phỏng vấn theo kế hoạch phỏng vấn của Đoàn đánh giá ngoài bảo đảm đúng yêu cầu.

- Đã chủ động duy trì thường xuyên nền nếp hoạt động theo đúng yêu cầu bảo đảm chất lượng, góp phần duy trì và cải tiến chất lượng thường xuyên.

Hội nghị còn được nghe các báo cáo tham luận đến từ các đồng chí:PGS.TS. Cao Đình Sơn - Giám đốc Trung tâm NCKH&CGCN, báo cáo tham luận hoạt động đón tiếp đoàn đánh giá ngoài; TS. Đỗ Hồng Đức - Trưởng phòng Đào tạo, báo cáo tham luận hoạt động đón tiếp nhà tuyển dụng và cựu người học; TS. Dương Văn Mạnh - Trưởng phòng CTCT - QLNH, báo cáo tham luận hoạt động thông tin - tuyên truyền; ThS. Hà Văn Niệm - Trưởng phòng Quản trị CSVC, báo cáo tham luận hoạt động cơ sở vật chất; TS. Vũ Mạnh Cường - Trưởng phòng TC HC, báo cáo của Tổ giám sát; ThS. Giang Thành Trung - Phó Trưởng phòng Bảo đảm chất lượng và Thanh tra pháp chế, báo cáo kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế sau đánh giá ngoài.

Ngoài các báo cáo, Hội nghị còn được lắng nghe ý kiến tham luận đến từ TS. Hoàng Ngọc Anh - Trưởng khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ và các đơn vị khác… Các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ nhiều nội dung liên quan đến công tác kiểm định đánh giá chất lượng giáo dục hiện nay như: Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tự đánh giá, đánh giá ngoài tại các nhà trường; Những kinh nghiệm về giám sát, hỗ trợ các đơn vị trong thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá; Hiệu quả của ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục; Những khó khăn, vướng mắc trong triển khai công tác kiểm định và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động kiểm định đánh giá chất lượng giáo dục cơ sở, tinh thần đoàn kết trong tập thể lãnh đạo nhà trường, sự nỗ lực cố gắng của các đơn vị và các cá nhân tham gia công tác chuẩn bị và kiểm định chất lượng.

Để kịp thời động viên và khích lệ tinh thần các cá nhân, tại hội nghị, Hiệu trưởng Nhà trường đã trao tặng giấy khen cho 17 cá nhân đã có nhiều thành tích trong hoạt động kiểm định cấp cơ sở giáo dục Trường Đại học Tây Bắc năm 2020.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Hiệu trưởng nhấn mạnh: Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm định chất lượng giáo dục vẫn còn một số hạn chế như: Một bộ phận cán bộ quản lý, giảng viên trong Nhà trường chưa nắm chắc quy trình tự đánh giá, vì vậy việc triển khai hoạt động này chưa đạt như kỳ vọng. Trong thời gian tới chúng ta cần đẩy mạnh tự chủ, nâng cao trách nhiệm giải trình; chú trọng công tác đảm bảo chất lượng bên trong, từng bước xây dựng và phát triển văn hoá chất lượng; kiện toàn bộ phận chuyên trách và tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách… Cần có lộ trình triển khai các hoạt động đánh giá phù hợp theo các tiêu chuẩn kiểm định, đặc biệt trong thời gian tới Nhà trường tiến hành đánh giá ngoài đối với các chương trình đào tạo.

 Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

 Toàn cảnh hội nghị

 

 ThS. Phạm Minh Thông - Trưởng phòng BĐCL&TTPC báo cáo tại hội nghị

 

 TS. Đỗ Hồng Đức - Trưởng phòng Đào tạo, báo cáo tham luận tại hội nghị

 

Hiệu trưởng trao tặng giấy khen cho các cá nhân có nhiều thành tích

Share for UTB