Chiều ngày 14/01/2021, Hội đồng trường Trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức Hội nghị lần thứ 3 với những nội dung trọng tâm như: công tác nhân sự Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025; báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm học 2020 - 2021 của Hội đồng Trường; thảo luận về các Tờ trình và một số nội dung quan trọng khác. Ông Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường chủ trì Hội nghị.  

Ông Đoàn Đức Lân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường chủ trì Hội nghị 

Tham gia Hội nghị có Ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La; Ông Đinh Thanh Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Ông Nguyễn Triệu Sơn - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở và các thành viên khác của Hội đồng Trường. 

Tại Hội nghị, Ông Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường đã báo cáo kết quả thực hiện quy trình nhân sự Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các thành viên Hội đồng Trường tham gia Hội nghị đã thảo luận và thể hiện tinh thần đồng thuận cao, 100% số phiếu đồng ý bổ nhiệm lại TS. Đinh Thanh Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy giữ chức vụ Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau Hội nghị, Hội đồng Trường tiến hành hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng quy định. 

Các thành viên tham gia Hội nghị cũng dành nhiều thời gian trao đổi về Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Trường năm 2020; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Trường năm học 2020 - 2021; Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, Chính sách bảo đảm chất lượng giai đoạn 2020 - 2025, chủ trương đầu tư tại cơ sở Mộc Châu; thủ tục bàn giao đất tại Thuận Châu và nhận bàn giao đất tại Mộc Châu. 

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội đồng Trường đã thống nhất quyết nghị các nội dung quan trọng như sau:  

  • Nhất trí thông qua Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Trường năm học 2020 - 2021; Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê theo Tờ trình số 1037/TTr-ĐHTB ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Hiệu trưởng; Chính sách bảo đảm chất lượng giai đoạn 2020- 2025 theo Tờ trình số 1395/TTr-ĐHTB ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng; chủ trương đầu tư tại Cơ sở Mộc Châu theo Tờ trình số 1402/TTr-ĐHTB ngày 24/12/2020 của Hiệu trưởng; 
  • Thủ tục bàn giao đất tại Thuận Châu và nhận bàn giao đất tại Mộc Châu thực hiện theo đúng chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tình hình thực tiễn của Nhà trường; 
  • Một số nội dung khác: nhu cầu sử dụng cơ sở vật chất của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh, vấn đề hỗ trợ kinh phí cho các giảng viên học Thạc sĩ Dinh dưỡng./. 
Share for UTB