Ngày 08 tháng 01 năm 2021, Trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh hệ chính quy năm 2020 và Phương hướng, giải pháp công tác tuyển sinh năm 2021. Tham dự Hội nghị có TS. Đoàn Đức Lân - Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồngTrường; TS. Đinh Thanh Tâm - Hiệu trưởng nhà trường; Trưởng các tiểu ban quảng bá - tư vấn tuyển sinh; lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường; Trưởng, Phó các bộ môn và đại diện một số giảng viên. 

TS. Đinh Thanh Tâm - Hiệu trưởng - phát biểu khai mạc Hội nghị 

Tại Hội nghị, TS. Đỗ Hồng Đức - Trưởng phòng Đào tạo - đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác tuyển sinh hệ chính quy năm 2020 và Phương hướng, giải pháp công tác tuyển sinh năm 2021. Báo cáo đã trình bày khái quát các nội dung quan trọng của công tác tuyển sinh, đánh giá khách quan thành công và hạn chế; nhấn mạnh đến các giải pháp cần thực hiện trong năm 2021 để nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh. 

TS. Hoàng Ngọc Anh - Trưởng khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ, PGS.TS Bùi Thanh Hoa - Trưởng khoa Khoa học Xã hội, TS. Đặng Huyền Trang - Phó Trưởng khoa Kinh tế trình bày các tham luận về công tác tuyển sinh của Khoa. Các ý kiến tham luận đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong công tác tuyển sinh đã được đơn vị triển khai. Cũng tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe một số ý kiến tham luận khác của thành viên tham dự. Trong đó, đáng chú ý có sự phát biểu của TS. Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường đã đề xuất 8 giải pháp có tính định hướng, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh. 

TS. Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐT - phát biểu tại Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, TS. Đinh Thanh Tâm - Hiệu Trưởng Nhà trường - kết luận: 

Công tác tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Năm 2020, công tác tuyển sinh đã đạt được một số kết quả nhất định: Nhà trường đã giao quyền tự chủ cho các khoa, đã có sự vào cuộc tích cực của nhiều cán bộ, giảng viên; các khoa đã tăng cường đẩy mạnh công tác quảng bá tư vấn tuyển sinh, tổ chức một số hoạt động kết nối phục vụ cộng đồng có hiệu quả. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan công tác tuyển sinh năm 2020 vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn. 

Để thực hiện tốt công tác tuyển sinh năm 2021, Nhà trường giao các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 

  • Xây dựng phương hướng công tác tuyển sinh năm 2021 báo cáo Ban Giám hiệu để trình Hội đồng trường phê duyệt. 
  • Đảm bảo chất lượng về đào tạo, đẩy nhanh tiến độ kiểm định Chương trình đào tạo.  
  • Tăng cường kết nối, hợp tác với các bên liên quan, các đơn vị sử dụng lao động tạo cơ hội tìm kiếm việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp; tích cực kết nối với các cựu sinh viên và cựu học viên của Trường để tuyên truyền, quảng bá tuyển sinh. 
  • Duy trì thường xuyên công tác truyền thông, thực hiện bằng nhiều hình thức tuyên truyền quảng bá các ngành đào tạo của Trường, các hình ảnh, hoạt động của Nhà trường và các đơn vị. 
  • Đẩy mạnh công tác đối ngoại với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tỉnh trên địa bàn Tây Bắc và các tỉnh Bắc Lào. 
  • Có kế hoạch đề xuất hỗ trợ thêm kinh phí cho các khoa để thực hiện công tác quảng bá - tư vấn tuyển sinh. 
  • Mở thêm một số ngành đào tạo mới bám sát nhu cầu của xã hội và phù hợp với năng lực đào tạo của Nhà trường. 
  • Nâng cao năng lực cho cán bộ, giảng viên, đảm bảo và nâng cao chất lượng trong đào tạo và cam kết chuẩn đầu ra. 
  • Tăng cường hoạt động phục vụ và kết nối phục vụ cộng đồng, thực hiện tốt chăm sóc, hỗ trợ người học. 

Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh hệ chính quy năm 2020 và Phương hướng, giải pháp công tác tuyển sinh năm 2021 của Trường Đại học Tây Bắc đã tạo dựng niềm tin và sự hy vọng vào kết quả tuyển sinh tốt đẹp trong năm 2021./.

Share for UTB