Ngày 12/12/2020, Trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho 23 học viên khóa 7, Khoa Khoa học xã hội, chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam 

Hình ảnh Lễ bảo vệ Luận văn thạc sĩ

Các luận văn thạc sĩ được bảo vệ trong đợt này đã nghiên cứu những vấn đề ngôn ngữ học lí thuyết, bao gồm: từ vựng học, ngữ pháp học, ngữ dụng học, phong cách học và các vấn đề ngôn ngữ học xã hội như: tình hình sử dụng ngôn ngữ, cảnh huống ngôn ngữ trên địa bàn tỉnh Sơn La.  

Sau khi nghe các học viên trình bày kết quả nghiên cứu, Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ đã đưa ra nhận định: Nhiều luận văn có giá trị cả về mặt lí luận và thực tiễn. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng chỉ ra những hạn chế cần sữa chữa, bổ sung. Kết quả đánh giá chung, các luận văn đều trình bày một cách khoa học, có ý nghĩa đóng góp cả về mặt lí luận và thực tiễn. Các học viên đã hết sức nỗ lực, vượt qua những khó khăn về khoảng cách địa lí, hoàn cảnh công tác để hoàn thành tốt luận văn; vận dụng sâu sắc các kiến thức được học để phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề đặt ra của đề tài.

Tại hai hội đồng bảo vệ luận văn, 5 học viên trong tổng số 23 học viên có bài báo khoa học công bố trên các tạo chí khoa học có uy tín, được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước tính đến 1.0 điểm (Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư, Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống,….). Đây là kết quả rất đáng khích lệ và tự hào. Bên cạnh đó, 02 học viên Cao học nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã bảo vệ luận văn thạc sĩ và được Hội đồng đánh giá cao. 

Luận văn tốt nghiệp là công trình tổng kết những nỗ lực không ngừng của học viên trong quá trình học tập và nghiên cứu. Mỗi học viên có thể áp dụng những vấn đề nghiên cứu vào quá trình công tác và học tập sau này, từ đó, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển nền giáo dục và khoa học của đất nước. 

Share for UTB