Hưởng ứng các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5, Trường Đại học Tây Bắc đã ban hành kế hoach số 416-KH/ĐHTB, ngày 27/4/2023 về việc tổ chức ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2023. Kế hoạch đã được triển khai tới các đơn vị Phòng, Ban, Khoa tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Khoa học và công nghệ. Điều này có sức lan toả tới mỗi cán bộ, giảng viên trong toàn trường, coi nhiệm vụ nghiên cứu khoa học là một phần không thể tách rời trong hoạt động giáo dục đào tạo.

Ảnh 1: TS. Vũ Quang Giảng - Trưởng khoa Nông Lâm, Trường Đại học Tây Bắc nhận giải thưởng “Nhà khoa khọc của nhà nông” năm 2019

Như chúng ta đã biết, nghiên cứu khoa học (NCKH) không chỉ có ý nghĩa khoa học và thực tiễn trong sự tồn tại và phát triển của xã hội mà nó còn có vị trí quan trọng trong công tác giáo dục và đào tạo. Công tác NCKH hiện đang được xem là một “mắt xích” quan trọng không thể thiếu được trong việc góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Hiện nay, bất cứ một trường đại học nào cũng đều có 2 nhiệm vụ chính và quan trọng nhất đó là giảng dạy và NCKH. Đây là hai hoạt động có mối quan hệ hữu cơ, hai nhiệm vụ cơ bản chiến lược của mỗi nhà trường, trong đó việc giảng viên tích cực tham gia các hoạt động NCKH là một trong những biện pháp quan trọng - bắt buộc - cần thiết để hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Ảnh 2: Bộ môn Ngoại ngữ - Khoa Cơ sở và các hoạt động giáo dục đào tạo

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác NCKH, trong những năm qua, Trường Đại học Tây Bắc đã đẩy mạnh công tác NCKH và xác định đây là một trong những hoạt động chủ yếu để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đồng thời nâng cao chất lượng giảng dạy của Nhà trường. Đảng ủy và Ban giám hiệu Nhà trường luôn quan tâm sát sao đến công tác NCKH, từ đó có sự lãnh đạo và chỉ đạo kịp thời. Nhà trường đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hoạt động NCKH như: Thông báo đăng kí, tuyển chọn đề tài cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp cơ sở; Ban hành quyết định số 199/QĐ-ĐHTB, ngày 22/3/2022 về quy định quy chế làm việc của giảng viên, giáo viên Trường Đại học Tây Bắc, trong đó quy định số tiết nghiên cứu khoa học của giảng viên chiếm từ 34,1% đến 42,7% trong tổng định mức làm việc theo chức danh nghề nghiệp của mối giảng viên trong năm học.

Bảng 1: Định mức giờ chuẩn của giảng viên

(* Trích Quyết định số 199/QĐ-ĐHTB, ngày 22/3/2022, của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên Trường Đại học Tây Bắc. Đơn vị tính: giờ chuẩn)

Đến nay, hoạt động NCKH của Nhà trường đã đạt được kết quả nhất định, nhiều đề tài cấp Bộ và cấp tỉnh được thực hiện, nghiệm thu với kết quả tốt; nhiều công trình nghiên cứu được ứng dụng vào thực tiễn; nhiều bài báo đã được công bố trên các tạp chí, hội thảo khoa học trong và ngoài nước.

NCKH là một công việc không dễ dàng, đòi hỏi phải đầu tư thời gian, phương pháp làm việc khoa học, thái độ làm việc nghiêm túc và cần có sự đam mê. Vì vậy, Nhà trường luôn quan tâm đến những chính sách khuyến khích, động viên để khơi gợi tính tự giác và lòng đam mê nghiên cứu khoa học của mỗi cán bộ, giảng viên để họ có thêm động lực thực hiện các dự án, đề tài trong nước, hợp tác quốc tế, đặc biệt là công bố bài báo quốc tế nhằm nâng cao hơn nữa uy tín, thương hiệu của Nhà trường./.

Share for UTB