Chiều ngày 08 tháng 11 năm 2022, Chi bộ Đào tạo thuộc Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2023 - 2025. Tham dự Đại hội có: đồng chí Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, đồng chí Giang Thành Trung - Phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận, cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Đào tạo.

Tại Đại hội, Báo cáo chính trị về thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2023 và Phương hướng nhiệm kỳ 2023 - 2025 của Chi bộ đã khẳng định: Trong nhiệm kỳ 2020-2023, Chi bộ Đào tạo đã lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, lãnh đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng cơ quan văn hóa, an toàn về an ninh trật tự; quan tâm xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ, tinh thần yêu thương giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp; lãnh đạo thực hiện tốt giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, đảng viên… Các đơn vị do Chi bộ phụ trách đã có đóng góp quan trọng vào công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo, công tác LHS Lào, xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học, kết nối và phục vụ cộng đồng. Các phương hướng nhiệm kỳ 2023- 2025 cùng các giải pháp thực hiện đã được xây dựng và trình bày tại Đại hội.

Cũng tại Đại hội, một số tham luận đã thể hiện rõ trách nhiệm của đảng viên trong việc đóng góp vào việc thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ. Đồng chí Lê Sỹ Bình đã tham luận về nội dung “Chi bộ với công tác lãnh đạo tư tưởng chính trị và xây dựng Đảng”, đồng chí Giang Thành Trung với tham luận về “Chi bộ với công tác lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội”.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường - đã biểu dương những kết quả mà Chi bộ Đào tạo đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2023, ghi nhận sự nỗ lực, cống hiến rất trách nhiệm, tận tâm, tận lực của các đảng viên trong Chi bộ, các cán bộ trong 2 đơn vị do Chi bộ phụ trách; đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ Đào tạo cần phát huy, kế thừa các thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2025 đề ra.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, nghiêm túc, Đại hội đã bầu ra 03 đồng chí tham gia Chi ủy nhiệm kỳ 2023 - 2025 và bầu đồng chí Đỗ Hồng Đức giữ chức vụ Bí thư Chi bộ với 100% số phiếu tán thành./.

Một số hình ảnh của Đại hội:

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Đào tạo nhiệm kỳ 2023-2025

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2023-2025

Đ/c Bí thư Đảng ủy và đại diện Công đoàn Bộ phận tặng hoa chúc mừng Chi bộ

Share for UTB