Sáng ngày 23/7/2021, tại Hội trường A2, Đảng ủy Trường Đại học Tây Bắc tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Sơ kết 04 năm thực tiện Quyết định số 319-QĐ/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy; Sơ kết 06 tháng đầu năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021.

Tham dự Hội nghị: Về phía khách mời có đồng chí Lò Thị Thủy - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Sơn La, đồng chí Phạm Hồng Quyết - Chủ tịch UBMTTQ thành phố Sơn La. Về phía Trường Đại học Tây Bắc có đồng chí Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Đinh Thanh Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Hiệu Trưởng; toàn thể các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư các chi bộ; các đồng chí chi ủy các chi bộ, Ban thường vụ các đoàn thể, trưởng các đơn vị và 20 em Lưu học sinh Lào K58.

 

Đồng chí Đoàn Đức Lân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Phát biểu Khai mạc tại Hội nghị

Mở đầu Hội nghị, đồng chí Đoàn Đức Lân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Đồng Trường phát biểu khai mạc đã nêu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tổ chức Hội nghị, đồng thời nhấn mạnh: Hội nghị sẽ được nghe 3 báo cáo (Báo cáo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Báo cáo Sơ kết 04 năm thực tiện Quyết định số 319-QĐ/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy; Báo cáo Sơ kết 06 tháng đầu năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021). Đồng chí đề nghị các đồng chí đảng viên, lãnh đạo các đơn vị cần tập trung góp ý cho các báo cáo để được hoàn thiện, đặc biệt là tìm ra các giải pháp thiết thực, khả thi để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XXIII đã đề ra, trên cơ sở nghiên cứu, học tập, tiếp thu, vận dụng linh hoạt, sáng tạo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch của cấp trên, của BCH Đảng bộ đã ban hành và tình hình thực tiễn của Nhà trường….

Tiếp đó, Hội nghị đã được nghe đồng chí Dương Văn Mạnh - Phó Bí thư Chi bộ CTCT-QLNH, Trưởng phòng CTCT - QLNH báo cáo về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với những nội dung cơ bản: Trong 05 năm qua, với tinh thần trách nhiệm, Đảng bộ Trường đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Toàn Đảng bộ đã cụ thể hóa Chỉ thị 05-CT/TW, đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đến toàn thể các chi bộ, tổ chức đoàn thể và đơn vị trong toàn Trường; kết quả 100% các chi bộ thuộc Đảng bộ đã tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW và các nội dung chuyên đề (theo từng năm) đến đảng viên, CBVC trong toàn Trường. Các văn bản thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đảm bảo tính thực tiễn, gắn với thực hiện chức năng và nhiệm vụ của từng chi bộ, tổ chức đoàn thể và đơn vị; gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đảng viên, CBVC trong từng năm học.

 

Đồng chí Dương Văn Mạnh - Phó Bí thư Chi bộ CTCT-QLNH, Trưởng phòng CTCT - QLNH báo cáo về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Hội nghị.

Từ năm 2016-2020: 100% đảng viên trong toàn Đảng bộ đã thực hiện đăng ký cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ năm 2018 - 2020: 100% cán bộ, đảng viên là trưởng, phó các đơn vị trực thuộc ký cam kết với Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện trách nhiệm nêu gương, thực hiện nghiêm túc Nghị Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW. Trong từng năm học, Phòng CTCT-QLNH đã phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức triển khai việc học tập Chỉ thị 05-CT/TW cho HSSV trong Nhà trường thông qua các chương trình: “Tuần sinh hoạt công dân -HSSV”, “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho HSSV”… Hằng năm, Đảng bộ tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại Đảng bộ. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị của đảng viên, CBVC và các đơn vị, tổ chức; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm...

Kết quả, trong 05 năm triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đã có nhiều tấm gương cá nhân và các tập thể điển hình tiên tiến tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, điển hình là tập thể Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La ghi nhận và trao tặng Bằng khen tại Hội nghị Sơ kết của Tỉnh ủy. Toàn Đảng bộ Nhà trường vinh dự có 2 cá nhân và 4 tập thể được lãnh đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La ghi nhận và trao tặng Bằng khen.

 

Đồng chí Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường chuyển trao khen thưởng cho cá nhân được lãnh đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La ghi nhận và trao tặng Bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong 05 năm triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

 

Đồng chí Đinh Thanh Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Hiệu Trưởng Nhà trường chuyển trao khen thưởng cho cá nhân và tập thể được lãnh đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La ghi nhận và trao tặng Bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong 05 năm triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Tại Hội nghị, Đồng chí Đinh Thanh Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Hiệu Trưởng Nhà trường báo cáo về kết quả 04 năm thực hiện Quyết định số 319-QĐ/TU ngày 011/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy định về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của Đảng bộ. Báo cáo đã nhấn mạnh kết quả sau 04 năm thực hiện Quyết định số 319-QĐ/TU: Trong 04 năm thực hiện, cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị luôn thống nhất về tư tưởng, trung thành và tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, thống nhất quan điểm nhận thức về vai trò lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của tổ chức Đảng, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ nhận thức rõ vai trò của tổ chức Đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của một trường đại học đóng trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn. Toàn Đảng bộ luôn nêu cao tinh thần gương mẫu và nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp trên. Tích cực phổ biến, quán triệt và chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp trên. Việc thực hiện nội dung cam kết, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu/cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được nâng cao; các cán bộ quản lý nhận thức rõ về trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của bản thân từ đó thường xuyên tự rèn luyện nâng cao ý thức giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. Hằng năm, các đơn vị, chi bộ đã xem xét kết quả thực hiện cam kết của cá nhân như một trong những nội dung để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của viên chức, đảng viên trong năm học…

 

Đồng chí Đinh Thanh Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Hiệu Trưởng báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh thông quan báo cáo Sơ kết 06 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021, với các kết quả đạt được như sau:

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch, quy định của cấp ủy cấp trên, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Nhà trường cùng sự chỉ đạo sát sao, kiên quyết, sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn của Nhà trường.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được tăng cường ở tất cả các lĩnh vực: chính trị, tư tưởng, đạo đức; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng ngừa tham nhũng, lãng phí.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ có sự đổi mới theo hướng tăng cường đảm bảo hiệu quả, chất lượng, phát huy vai trò tham gia của các bên liên quan. Hoạt động hỗ trợ người học tiếp tục được chú trọng, tăng cường. Nhà trường đạt tiêu chuẩn chất lượng cấp cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tích cực chỉ đạo, phát huy hiệu quả vai trò của các tổ chức đoàn thể trong Trường.

Chú trọng làm tốt công tác phát triển Đảng: đã tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho 44 đồng chí BCH Đảng bộ, chi ủy các chi bộ, Ban Thường vụ, Ban Thư ký các tổ chức chính trị - xã hội. Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng đảng viên mới gồm 39 đảng viên mới kết nạp. Phối hợp tổ chức, quản lý lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính cho 77 học viên; 04 đảng viên đã hoàn thiện hồ sơ nộp Ban Tổ chức tỉnh ủy đăng ký dự tuyển lớp CCLLCT tập trung và không tập trung năm 2021; 02 đảng viên hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển hoàn chỉnh kiến thức CCLLCT viên…

Tuy nhiên, song song với những thành quả đáng tự hào của Đảng bộ, vẫn còn những tồng tại hạn chế cần quan tâm khắc phục trong 6 tháng tiếp theo, đó là: Việc thực hiện một số công việc quan trọng còn chậm tiến độ, chưa đảm bảo hiệu quả, đặc biệt là trong công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, tài sản, đảm bảo chế độ chính sách cho người học. Việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện trong một số lĩnh vực còn có những lúng túng, vướng mắc.

Hội nghị cũng đã trao đổi, thảo luận sôi nổi, có 04 ý kiến phát biểu tham luận mang tính chất xây dựng để hoàn thiện nội dung trong dự thảo các báo cáo của các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng Bảo đảm chất lượng và Thanh tra Pháp chế, Phòng Tổ chức - Hành chính và Phòng Công tác chính trị - Quản lý người học.

Có thể khẳng định rằng, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và 04 năm thực hiện Quyết định số 319-QĐ/TU ngày 01/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy định về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được triển khai trong toàn Đảng bộ đã góp phần quan trọng tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Nhà trường; xây dựng Đảng bộ Nhà trường ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tại Hội nghị, để động viên tinh thần học tập của các em Lưu học sinh Lào của Nhà trường, đồng chí Lò Thị Thủy - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và đồng chí Phạm Hồng Quyết - Chủ tịch UBMTTQ Thành phố Sơn La đã trao tặng phần quà trị giá tiền mặt 22 triệu đồng cho 22 lưu học sinh Lào thuộc các khối lớp K58 có hoàn cảnh khó khăn (đã tốt nghiệp ra trường nhưng chưa được về nước do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19), mỗi suất quà trị giá 01 triệu đồng/1lưu học sinh. Em Sen Sụ Văn Na Vông - Lớp K57 Đại học Kế toán, Khoa Kế toán thay mặt Ban Đại diện Lưu học sinh Lào phát biểu, bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBMTTQ Thành phố Sơn La và các thầy cô giáo, cán bộ của Trường Đại học Tây Bắc đã luôn quan tâm, động viên kịp thời trong những lúc khó khăn tới các em Lưu học sinh Lào đang học tập tại Trường./.

 

Đồng chí Lò Thị Thủy - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và đồng chí Phạm Hồng Quyết - Chủ tịch UBMTTQ Thành phố Sơn La đã trao tặng phần quà trị giá tiền mặt 22 triệu đồng cho 22 LHS Lào thuộc các khối lớp K58 có hoàn cảnh khó khăn.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Đức Lân, Bí thư Đảng ủy đã nhấn mạnh một số nội dung quan trọng cần tiếp tục triển khai thực hiện trong 06 tháng cuối năm 2021 như sau:

  1. Ban Chấp hành Đảng bộ tiếp thu các ý kiến trao đổi, thảo luận tại Hội nghị. Giao cho Ban Thường vụ chỉ đạo, phối hợp với các chi bộ, tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị liên quan hoàn thiện các báo cáo trong thời gian sớm nhất.
  2. Ban Chấp hành Đảng bộ lãnh đạo cập nhật, điều chỉnh, xây dựng các kế hoạch hành động để tiếp tục thực hiện thành công Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 04 năm thực hiện Quyết định số 319-QĐ/TU ngày 01/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về Quy định trách nhiệm và xem xét trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
  3. Đảm bảo thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc xây dựng và tổ chức của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ. Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XXIII đã đề ra, trên cơ sở nghiên cứu, học tập, tiếp thu, vận dụng linh hoạt, sáng tạo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch được cấp trên, BCH Đảng bộ đã ban hành và căn cứ tình hình thực tiễn của Nhà trường, nhanh chóng đưa các nghị quyết vào cuộc sống.
  4. Thống nhất nhận thức, đoàn kết, quyết tâm và hành động, tập trung các nguồn lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của 6 tháng cuối năm 2021. Chú trọng vận dụng các giaỉ pháp thiết thực, khả thi để thực hiện thành công các công tác: xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ, an toàn trật tự, an ninh quốc phòng và các lĩnh vực công tác khác trong Nhà trường. Tăng cường bảo đảm chất lượng, tự chủ, thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình theo tinh thần chủ đạo của Luật Giáo dục Đại học./.
Share for UTB