In bài này

Trường Đại học Tây Bắc là cơ sở giáo dục đào tạo giáo viên lâu năm. Trường đã cung cấp hàng chục ngàn cử nhân sư phạm cho Việt Nam nói chung và vùng Tây Bắc nói riêng. Hiện tại, Trường đang tuyển sinh 13 ngành sư phạm trình độ đại học:

Share for UTB