Tin - Bài - Ảnh

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI NĂM HỌC 2019 - 2020

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI NĂM HỌC 2019 - 2020

23 Tháng 10 2019
----------------------------------------------------------
TỌA ĐÀM CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG TRƯỜNG HỌC

TỌA ĐÀM CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG TRƯỜNG HỌC

21 Tháng 10 2019
----------------------------------------------------------
KHOA KINH TẾ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG

KHOA KINH TẾ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG

18 Tháng 10 2019
----------------------------------------------------------
TỌA ĐÀM THƠ “CẢM XÚC TỰ HÀO MÙA THU CÁCH MẠNG”

TỌA ĐÀM THƠ “CẢM XÚC TỰ HÀO MÙA THU CÁCH MẠNG”

16 Tháng 10 2019
----------------------------------------------------------

Thông báo

12
9-2019

THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN (BỔ SUNG ĐỢT 4) ĐH, CĐ HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019 VÀO TRƯỜNG ĐHTB

----------------------------------------------------------
12
9-2019

THÔNG BÁO (LẦN 2) V/V ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ANH VỚI TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH FULBRIGHT

----------------------------------------------------------
12
9-2019

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY (BỔ SUNG ĐỢT 3) - NĂM 2019

----------------------------------------------------------
19
8-2019

KẾ HOẠCH THỜI GIAN CHO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG - HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2019-2020

----------------------------------------------------------
09
9-2019

THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ANH VỚI TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH FULBRIGHT

----------------------------------------------------------
09
9-2019

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN THÁNG 9 NĂM 2019

----------------------------------------------------------
30
8-2019

THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN (BỔ SUNG ĐỢT 3) ĐH, CĐ HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019 VÀO TRƯỜNG ĐHTB

----------------------------------------------------------
21
8-2019

THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN (BỔ SUNG ĐỢT 2) ĐH, CĐ HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019 VÀO TRƯỜNG ĐHTB

----------------------------------------------------------
21
8-2019

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC , CAO ĐẲNG TRƯỜNG ĐHTB (XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1)

----------------------------------------------------------

Vui lòng nhập địa chỉ email cho tài khoản của bạn. Một mã xác minh sẽ được gửi đến cho bạn. Một khi bạn đã nhận được mã xác minh, bạn sẽ có thể chọn một mật khẩu mới cho tài khoản của bạn.