Tin - Bài - Ảnh

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI NĂM HỌC 2019 - 2020

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI NĂM HỌC 2019 - 2020

23 Tháng 10 2019
----------------------------------------------------------
TỌA ĐÀM CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG TRƯỜNG HỌC

TỌA ĐÀM CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG TRƯỜNG HỌC

21 Tháng 10 2019
----------------------------------------------------------
KHOA KINH TẾ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG

KHOA KINH TẾ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG

18 Tháng 10 2019
----------------------------------------------------------
TỌA ĐÀM THƠ “CẢM XÚC TỰ HÀO MÙA THU CÁCH MẠNG”

TỌA ĐÀM THƠ “CẢM XÚC TỰ HÀO MÙA THU CÁCH MẠNG”

16 Tháng 10 2019
----------------------------------------------------------

Thông báo

25
10-2019

KẾ HOẠCH Công tác Lưu học sinh Lào năm học 2019 - 2020

----------------------------------------------------------
25
10-2019

QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng Lưu học sinh Lào tham gia NCKH năm học 2018 - 2019

----------------------------------------------------------
16
10-2019

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA (TRƯỜNG ĐH MỞ TPHCM)

----------------------------------------------------------
22
10-2019

THÔNG BÁO Về việc thay đổi địa điểm seminar

----------------------------------------------------------
30
9-2019

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua năm học 2019-2020

----------------------------------------------------------
25
9-2019

QUYẾT ĐỊNH V/V CỬ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN THAM GIA HỌC TIẾNG ANH VỚI GIẢNG VIÊN NƯỚC NGOÀI

----------------------------------------------------------
12
9-2019

THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN (BỔ SUNG ĐỢT 4) ĐH, CĐ HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019 VÀO TRƯỜNG ĐHTB

----------------------------------------------------------