• Tiện ích mở rộng

  • ĐẢNG BỘ

  • BÁO CÁO 3 CÔNG KHAI

  • 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Tin - Bài - Ảnh

THƯ TỪ TRƯỜNG SA

THƯ TỪ TRƯỜNG SA

08 Tháng 7 2020
----------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG CỦA TẠP CHÍ KHOA HỌC TỪ 2015 – 2019

HOẠT ĐỘNG CỦA TẠP CHÍ KHOA HỌC TỪ 2015 – 2019

08 Tháng 7 2020
----------------------------------------------------------

Thông báo

10
9-2020

QUYẾT ĐỊNH V/v xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tháng 8 năm 2020

----------------------------------------------------------
10
9-2020

NGHỊ QUYẾT Về việc thành lập Tổ tư vấn cho Hội đồng Trường về công tác tài chính

----------------------------------------------------------
09
9-2020

QUYẾT ĐỊNH V/v công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng Năm học 2019-2020

----------------------------------------------------------
10
9-2020

KẾ HOẠCH Tổ chức chương trình giới thiệu việc làm và kết nối doanh nghiệp năm 2020

----------------------------------------------------------
01
9-2020

KẾ HOẠCH Điều chỉnh công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2020

----------------------------------------------------------
23
6-2020

THÔNG BÁO Chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2020

----------------------------------------------------------
19
6-2020

THÔNG BÁO Số điện thoại, email của cán bộ thường trực trong tuyển sinh năm 2020

----------------------------------------------------------