Tiếng Việt | English

Tin - Bài - Ảnh

TỪ NGÀY QUỐC TẾ HIẾN CHƯƠNG CÁC NHÀ GIÁO ĐẾN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

TỪ NGÀY QUỐC TẾ HIẾN CHƯƠNG CÁC NHÀ GIÁO ĐẾN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

13 Tháng 11 2018
----------------------------------------------------------
DIỄN ĐÀN "GIAO LƯU - KHỞI NGHIỆP" NĂM 2018

DIỄN ĐÀN "GIAO LƯU - KHỞI NGHIỆP" NĂM 2018

13 Tháng 11 2018
----------------------------------------------------------
CHUNG KẾT CUỘC THI “HỌC SINH, SINH VIÊN VỚI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP” NĂM 2018 (SWIS - 2018)

CHUNG KẾT CUỘC THI “HỌC SINH, SINH VIÊN VỚI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP” NĂM 2018 (SWIS - 2018)

11 Tháng 11 2018
----------------------------------------------------------
PHÁT BIỂU ĐÓN NHẬN DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN

PHÁT BIỂU ĐÓN NHẬN DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN

11 Tháng 11 2018
----------------------------------------------------------
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI CÁC PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI CÁC PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

10 Tháng 11 2018
----------------------------------------------------------

Thông báo

23
10-2018

MẪU KẾ HOẠCH CẬP NHẬT TIN , BÀI LÊN WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ NĂM HỌC 2018 - 2019

----------------------------------------------------------
19
10-2018

THÔNG BÁO - LẦN 2 VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG

----------------------------------------------------------
18
10-2018

QUYẾT ĐỊNH V/V QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY TUYỂN SINH TỪ NĂM 2018

----------------------------------------------------------
12
10-2018

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI GIỜ LÀM VIỆC MÙA ĐÔNG NĂM 2018

----------------------------------------------------------
12
10-2018

BÁO CÁO TỔNG KẾT WEBSITE NĂM HỌC 2017 - 2018

----------------------------------------------------------
12
10-2018

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG WEBSITE TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC NĂM HỌC 2018 - 2019

----------------------------------------------------------
12
10-2018

THÔNG BÁO VỀ VIỆC: TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG WEBSITE NĂM HỌC 2018 - 2019

----------------------------------------------------------
09
10-2018

QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG CỦA SV ĐỢT 2 NĂM HỌC 2018 - 2019

----------------------------------------------------------

Lịch công tác tuần

Website một số trường ĐH, CĐ

Website cũ của trường

Trường ĐHSP Hà Nội

Trường Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Cần Thơ

Liên kết mạng xã hội

  facebook-button

  twitter-buttom

  google-plus

Thống kê truy cập