Tiếng Việt | English

Tin - Bài - Ảnh

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – HỌC SINH SINH VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – HỌC SINH SINH VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019

17 Tháng 10 2018
----------------------------------------------------------
NGÀY HỘI NÔNG SẢN THUẬN CHÂU

NGÀY HỘI NÔNG SẢN THUẬN CHÂU

14 Tháng 10 2018
----------------------------------------------------------
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC  VỚI VIETTEL SƠN LA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI VIETTEL SƠN LA

12 Tháng 10 2018
----------------------------------------------------------
CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU “LỄ HỘI TRĂNG HỒNG - KẾT NỐI TRÁI TIM - KẾT NỐI SỰ SỐNG”

CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU “LỄ HỘI TRĂNG HỒNG - KẾT NỐI TRÁI TIM - KẾT NỐI SỰ SỐNG”

10 Tháng 10 2018
----------------------------------------------------------
HIẾN MÁU CỨU NGƯỜI - XIN HIẾN THƯỜNG XUYÊN

HIẾN MÁU CỨU NGƯỜI - XIN HIẾN THƯỜNG XUYÊN

09 Tháng 10 2018
----------------------------------------------------------

Thông báo

12
10-2018

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI GIỜ LÀM VIỆC MÙA ĐÔNG NĂM 2018

----------------------------------------------------------
12
10-2018

BÁO CÁO TỔNG KẾT WEBSITE NĂM HỌC 2017 - 2018

----------------------------------------------------------
12
10-2018

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG WEBSITE TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC NĂM HỌC 2018 - 2019

----------------------------------------------------------
12
10-2018

THÔNG BÁO VỀ VIỆC: TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG WEBSITE NĂM HỌC 2018 - 2019

----------------------------------------------------------
27
9-2018

THÔNG BÁO V/V TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ NĂM 2019

----------------------------------------------------------

Lịch công tác tuần

Website một số trường ĐH, CĐ

Website cũ của trường

Trường ĐHSP Hà Nội

Trường Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Cần Thơ

Liên kết mạng xã hội

  facebook-button

  twitter-buttom

  google-plus

Thống kê truy cập