Tiếng Việt | English

  • Dành cho sinh viên

  • Đoàn - Hội sinh viên

  Công cụ học tập Hỗ trợ học tập

Thông tin hữu ích

 
 

 

 
 
  Hoạt động phong trào Nghiên cứu khoa học

Văn bản - Biểu mẫu

 
 
  • Nghiên cứu khoa học
  • Danh mục đề tài NCKH
  • Đề tài xuất sắc
  • Văn bản mẫu phát triển Đảng
  • Văn bản mẫu Đoàn trường
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tin - Bài - Ảnh

KỶ NIỆM NĂM ĐOÀN KẾT HỮU NGHỊ VIỆT NAM - LÀO 2017

KỶ NIỆM NĂM ĐOÀN KẾT HỮU NGHỊ VIỆT NAM - LÀO 2017

12 Tháng 5 2017
----------------------------------------------------------
GIAO LƯU VĂN NGHỆ “THẮM TÌNH HỮU NGHỊ VIỆT - LÀO”

GIAO LƯU VĂN NGHỆ “THẮM TÌNH HỮU NGHỊ VIỆT - LÀO”

28 Tháng 4 2017
----------------------------------------------------------
HỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN THỨ 6 VỀ DIDACTIC TOÁN (CIDMATH 6)

HỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN THỨ 6 VỀ DIDACTIC TOÁN (CIDMATH 6)

27 Tháng 4 2017
----------------------------------------------------------

Thông báo

12
5-2017

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG 5

----------------------------------------------------------
05
5-2017

THÔNG BÁO V/V QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI CỦA CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

----------------------------------------------------------
06
3-2017

THÔNG BÁO V/V TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

----------------------------------------------------------
06
3-2017

THÔNG BÁO V/V TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LƯU HỌC SINH NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO NĂM 2017

----------------------------------------------------------
14
4-2017

KẾ HOẠCH QUẢNG BÁ TUYỂN SINH LƯU HỌC SINH LÀO NĂM 2017

----------------------------------------------------------
31
3-2017

CÔNG VĂN V/V NỘP BÁO CÁO THỐNG KÊ VÀ BÁO CÁO TỰ XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2017

----------------------------------------------------------
23
3-2017

NGÀY HỘI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM NĂM 2017

----------------------------------------------------------

Lịch công tác tuần

ĐOÀN THỂ - ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Website một số trường ĐH, CĐ

Website cũ của trường

Trường ĐHSP Hà Nội

Trường Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Cần Thơ

Liên kết mạng xã hội

  facebook-button

  twitter-buttom

  google-plus

Thống kê truy cập