Tin - Bài - Ảnh

TƯ TƯỞNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ GIÁO

TƯ TƯỞNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ GIÁO

20 Tháng 11 2019
----------------------------------------------------------
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC VỚI NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC VỚI NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11

20 Tháng 11 2019
----------------------------------------------------------
Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm  2019

Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2019

18 Tháng 11 2019
----------------------------------------------------------
VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

15 Tháng 11 2019
----------------------------------------------------------
HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2019 - 2020

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2019 - 2020

13 Tháng 11 2019
----------------------------------------------------------
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC KHAI MẠC GIẢI THỂ THAO HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC KHAI MẠC GIẢI THỂ THAO HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020

06 Tháng 11 2019
----------------------------------------------------------
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SOUTHERN CROSS (AUSTRALIA)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SOUTHERN CROSS (AUSTRALIA)

31 Tháng 10 2019
----------------------------------------------------------
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI NĂM HỌC 2019 - 2020

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI NĂM HỌC 2019 - 2020

23 Tháng 10 2019
----------------------------------------------------------
TỌA ĐÀM CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG TRƯỜNG HỌC

TỌA ĐÀM CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG TRƯỜNG HỌC

21 Tháng 10 2019
----------------------------------------------------------
KHOA KINH TẾ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG

KHOA KINH TẾ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG

18 Tháng 10 2019
----------------------------------------------------------
TỌA ĐÀM THƠ “CẢM XÚC TỰ HÀO MÙA THU CÁCH MẠNG”

TỌA ĐÀM THƠ “CẢM XÚC TỰ HÀO MÙA THU CÁCH MẠNG”

16 Tháng 10 2019
----------------------------------------------------------

Thông báo

28
10-2019

THƯ MỜI Tham dự Hội thảo quốc tế "Hiệp định đối tác khu vực: cơ cấu, quy định và thực thi"

----------------------------------------------------------
25
10-2019

KẾ HOẠCH Công tác Lưu học sinh Lào năm học 2019 - 2020

----------------------------------------------------------
25
10-2019

QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng Lưu học sinh Lào tham gia NCKH năm học 2018 - 2019

----------------------------------------------------------
16
10-2019

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA (TRƯỜNG ĐH MỞ TPHCM)

----------------------------------------------------------
22
10-2019

THÔNG BÁO Về việc thay đổi địa điểm seminar

----------------------------------------------------------
30
9-2019

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua năm học 2019-2020

----------------------------------------------------------
25
9-2019

QUYẾT ĐỊNH V/V CỬ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN THAM GIA HỌC TIẾNG ANH VỚI GIẢNG VIÊN NƯỚC NGOÀI

----------------------------------------------------------