In bài này
Hoàng Ngọc Anh
Chuyên mục: Tin tức

Vào các ngày 05-06/12/2020 và 12/12/2020, Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ đã tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ cho các học viên cao học K7, khóa 2018 - 2020 đối với 03 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ của khoa là: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán, Toán giải tích và Sinh học thực nghiệm. Đây là năm thứ 7 Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ tổ chức đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán, năm thứ 4 đào tạo chuyên ngành Sinh học thực nghiệm và năm đầu tiên đào tạo chuyên ngành Toán giải tích.

 

Hội đồng chuyên ngành LL&PPDH bộ môn Toán

Lớp cao học K7 chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán có 23 học viên, trong có có 07 học viên là Lưu học viên của nước CHDCND Lào; Lớp cao học K7 chuyên ngành Toán giải tích có 06 học viên, trong có 03 học viên là Lưu học viên của nước CHDCND Lào; Lớp cao học K7 chuyên ngành Sinh học thực nghiệm có 04 học viên là Lưu học viên của nước CHDCND Lào.

Khóa đào tạo cao học K7 diễn ra trong bối cảnh thế giới đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, điều này có sự ảnh hưởng không nhỏ tới kế hoạch đào tạo của nhà trường, cũng như ảnh hưởng tới các học viên. Đặc biệt là ảnh hưởng tới các Lưu học viên nước CHDCND Lào. Tuy nhiên, với sự quan tâm tạo điều kiện của nhà trường, các phòng chức năng, sự tận tâm của các giảng viên trong trường, khoa và các cán bộ hướng dẫn, các học viên cao học K7 của Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ đã cố gắng khắc phục những khó khăn để hoàn thành luận văn của mình và bảo vệ thành công trước các Hội đồng đánh giá luận văn trong các chuyên ngành.

Trong nhiều năm qua, Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của các đơn vị, cơ sở đào tạo có uy tín về đào tạo thạc sĩ. Các đơn vị đã cử các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đến giảng dạy và hướng dẫn luận văn cho các học viên cao học của khoa như: Trường ĐHSP Hà Nội, Viện Toán học Việt Nam, Trường ĐHSP Thái Nguyên, Trường Đại học Giáo dục, Trường Đại học Hồng Đức, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Học viện Dân tộc Việt Nam, Viện Sinh thái & Tài nguyên Sinh vật,…  

Tham gia các Hội đồng đánh giá luận văn của các học viên cao học K7 năm nay gồm các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ có chuyên môn sâu về chuyên ngành, nhiều thầy là các chuyên gia đầu ngành của Việt Nam như: GS.TS. Nguyễn Hữu Châu - Trường Đại học Giáo dục; GS.TS. Bùi Văn Nghị, PGS.TS. Lê Văn Hiện - Trường ĐHSP Hà Nội, GS.TS. Chu Hoàng Mậu - ĐHSP Thái Nguyên,… Các thành viên trong các Hội đồng đã đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các học viên. Nội dung của các luận văn đã đảm bảo đạt các yêu cầu đề ra, nhiều luận văn có chất lượng tốt, có tính ứng dụng cao đối với sự đổi mới của Chương trình giáo dục phổ thông mới hiện nay. 

Chúng tôi tin tưởng rằng các học viên bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ năm nay sẽ bổ sung thêm nguồn nhân lực có chất lượng cao cho sự nghiệp giáo dục của các tỉnh vùng Tây Bắc và cho nước CHDCND Lào anh em.

Chúng tôi mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các phòng, ban, trung tâm của nhà trường và các cơ sở, đơn vị bạn trong việc đào tạo trình độ thạc sĩ của Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ để chúng tôi có thể làm tốt hơn nữa công việc đào tạo của mình, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng Tây Bắc cũng như cho nước CHDCND Lào.

Một số hình ảnh về các Hội đồng đánh giá luận văn và các học viên: 

 

Các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ tham gia hội đồng đánh giá luận văn 

 

Các Tân Thạc sĩ 

 

Hội đồng chuyên ngành Toán giải tích

 

TS. Hoàng Ngọc Anh – Trưởng khoa chúc mừng các Tân Thạc sĩ  

 

Hội đồng chuyên ngành Sinh học thực nghiệm 

 

GS.TS. Chu Hoàng Mậu chúc mừng các Tân Thạc sĩ 

 

TS. Lò Thị Mai Thu - P. Trưởng khoa KHTN-CN và TS. Vì Xuân Thủy - GĐ Trung tâm TH-TN chúc mừng Tân Thạc sĩ 

Share for UTB