In bài này
Nguyễn Bá Điệp
Chuyên mục: Tin tức

Thực hiện Kế hoạch số 268/KH-ĐHTB ngày 26/3/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc về việc triển khai công tác Quảng bá - Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT năm 2021, Kế hoạch số 232-KHPH/SGDĐT-TĐTN ngày 16/3/2021 về việc phối hợp chỉ đạo tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT năm 2021, Tiểu ban phụ trách kết nối với các đơn vị ngoài Trường tổ chức ngày hội tư vấn, hướng nghiệp, việc làm và thành lập 02 đoàn công tác tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh tại một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Đoàn 1: Do ông Nguyễn Ngọc Duy làm trưởng đoàn, triển khai chương trình Quảng bá - Tư vấn trực tiếp tại các Trường: THPT Nội trú tỉnh, THPT Chiềng Sinh, THPT Co Mạ, THPT Nguyễn Du, THPT Mường Giôn, THPT Quỳnh Nhai, THPT Bình Thuận, THPT Gia Phù.

Đoàn 2: Do ông Nguyễn Bá Điệp làm trưởng đoàn, triển khai chương trình Quảng bá - Tư vấn tại các Trường: THPT Chiềng Khương, THPT Sông Mã, THPT Mường Lầm, PTDTNT huyện Sông Mã, THPT Sốp Cộp, Trường PTDTNT huyện Sốp Cộp, THPT Yên Châu, THPT Phiêng Khoài.

Nội dung chương trình tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT gồm: tổ chức một số trò chơi tìm hiểu về định hướng ngành nghề, phân tích cây nghề nghiệp, lựa chọn ngành nghề, giới thiệu về Trường Đại học Tây Bắc, các ngành nghề đào tạo của Trường Đại học Tây Bắc, chế độ chính sách, học bổng đối với người học tại Nhà trường, cơ hội việc làm đối với người học sau khi tốt nghiệp… đồng thời thu thập thông tin học sinh có nguyện vọng theo học tại Trường Đại học Tây Bắc năm học 2021 - 2022.

Trong thời gian từ ngày 02 đến 18/4/2021, các đoàn đã triển khai đến 16 trường THPT và PTDT Nội trú, tư vấn hướng nghiệp cho khoảng 11.200 học sinh, trong đó có khoảng 3.840 học sinh lớp 12; thu thập thông tin các học sinh khối 12 có nguyện vọng tiếp tục học đại học và lựa chọn các ngành học cụ thể như sau:

Qua chương trình tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh năm 2021 nhận thấy: học sinh các nhà trường THPT trên địa bàn tỉnh Sơn La rất hào hứng với việc định hướng và lựa chọn nghề nghiệp của mình, tích cực đặt các câu hỏi cho thầy cô trong đoàn công tác về nghề nghiệp trong tương lai, cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi ra trường…

Các nhà trường THPT coi đây là hoạt động hết sức bổ ích cho học sinh, đặc biệt đối với học sinh lớp 12. Vì vậy, các nhà trường đã tạo mọi điều kiện tốt nhất và đánh giá cao chương trình mà đoàn công tác đến để hỗ trợ, giúp đỡ trong công tác tư vấn hướng nghiệp năm 2021. Các nhà trường mong muốn tiếp tục được đón các đoàn công tác trong những năm tiếp theo để cùng tư vấn hướng nghiệp cho học sinh.

Một số hình ảnh trong các chương trình của đoàn công tác:

Share for UTB