In bài này
Chu Mai Hương
Chuyên mục: Tin tức

Thực hiện Kế hoạch Liên tịch số 02/KHLT-SGĐT-ĐHTB, ngày 12 tháng 10 năm 2020 về việc hợp tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Trường Đại học Tây Bắc giai đoạn 2020 – 2025; Thông báo số 462/TB-SGĐT, ngày 04 tháng 12 năm 2020 về các hoạt động hỗ trợ của Trường Đại học Tây Bắc với các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2020 – 2021; Công văn số 25/CV-THPT, ngày 10 tháng 3 năm 2021, về việc hỗ trợ công tác chuyên môn, ngày 10 tháng 04 năm 2021, tại Trường THPT Cò Nòi, Ban Chủ nhiệm cùng giảng viên Khoa Khoa học Xã hội và Ban Giám hiệu, giáo viên và toàn thể học sinh khối 11 và khối 12 Trường THPT Cò Nòi đã tham dự chương trình tư vấn tuyển sinh và hoạt động hỗ trợ chuyên môn do Khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Tây Bắc và Trường THPT Cò Nòi tổ chức.

 

Thầy cô giáo Trường THPT Cò Nòi chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô giáo Khoa Khoa học Xã hội

Nhằm tăng cường quảng bá thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Tây Bắc, thúc đẩy quá trình tư vấn hướng nghiệp, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và tư vấn tuyển sinh đạt được những kết quả mới, đồng thời kết nối tri thức, tập huấn chuyên môn nâng cao chất lượng dạy và học đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông mới, Khoa Khoa học xã hội thực hiện hỗ trợ tại Trường THPT Cò Nòi những nội dung sau:

 

TS. Đặng Hồng Liên với hoạt động tư vấn tuyển sinh

 

TS. Ngô Thị Phượng với hoạt động tư vấn tuyển sinh

 

ThS. Phú Thuỳ Hương với hoạt động tư vấn tuyển sinh

 

TS. Trần Thị Lan Anh với hoạt động tư vấn tuyển sinh

Thông qua các hoạt động tư vấn tuyển sinh và hỗ trợ chuyên môn của Khoa Khoa học Xã hội với giáo viên, học sinh trường THPT Cò Nòi, các em học sinh khối 11 và khối 12 của Trường THPT Cò Nòi hiểu rõ hơn về công tác tuyển sinh về chỉ tiêu tuyển sinh, các chuyên ngành đào tạo cũng như các chính sách hỗ trợ của Trường Đại học Tây Bắc đối với người học.

Sau khi thống nhất chương trình làm việc giữa giảng viên Khoa Khoa học Xã hội và giáo viên tổ Khoa học Xã hội, các giảng viên và giáo viên của hai đơn vị đã dự giờ môn Ngữ văn do TS. Nguyễn Thị Ngọc Thúy thực hiện. Hoạt động hỗ trợ chuyên môn này được thực hiện tại lớp 12G với nội dung “Truyện Việt Nam giai đoạn chống Mĩ”.

Trong khi đó, tại lớp 12 H, ThS. Lê Thị Dung hỗ trợ chuyên môn cho thầy cô giảng dạy môn Lịch sử với nội dung “Cải thiện điểm thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử”.

Cùng ngày, tại phòng học trực tuyến của Trường THPT Cò Nòi, TS. Hoàng Thanh Giang hỗ trợ chuyên môn cho các thầy cô giáo Bộ môn Khoa học Xã hội với nội dung “Ứng dụng CNTT để thiết kế phần khởi động trong giáo án nghiên cứu bài học một cách đa dạng khi dạy học Ngữ văn – Địa lý – Lịch sử ở trường phổ thông”.

 

TS. Nguyễn Thị Ngọc Thúy hỗ trợ chuyên môn Ngữ văn tại Trường THPT Cò Nòi

 

ThS. Lê Thị Dung hỗ trợ cho giáo viên môn Lịch sử tại Trường THPT Cò Nòi

 

TS. Hoàng Thanh Giang hỗ trợ cho giáo viên tổ bộ môn Khoa học Xã hội, Trường THPT Cò Nòi

Tất cả những nội dung hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên trường THPT Cò Nòi đều được Ban Giám hiệu và thầy cô giáo Trường THPT Cò Nòi đánh giá cao. Buổi hỗ trợ chuyên môn đã đem đến một không khí học thuật có tính chuyên sâu, sáng tạo và có tính thực tiễn cao. Kết thúc mỗi giờ dạy, hai đơn vị đều có những trao đổi sôi nổi, cởi mở, thân thiện về những mặt tích cực và những điểm hạn chế đồng thời hướng tới sự hợp tác toàn diện giữa Khoa Khoa học Xã hội và Trường THPT Cò Nòi.

 

Các đồng chí giảng viên và giáo viên họp rút kinh nghiệm sau giờ dạy

 

Giảng viên và giáo viên Bộ môn Lịch sử

 

Giảng viên và giáo viên Bộ môn Ngữ văn

Share for UTB