In bài này
Đặng Công
Chuyên mục: Tin tức

Ngày 15/4/2022, Hội đồng trường Trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức Hội nghị lần thứ VI theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ông Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường - chủ trì Hội nghị.

Tham gia Hội nghị có Bà Vũ Thị Tú Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên (Bộ Giáo dục và Đào tạo); Ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Ngân hàng An Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Bệnh viện Đa khoa Cuộc sống; Ông Lò Thanh Sơn - Phó Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và chuyên ngành, Sở KH&CN Sơn La; Ông Đinh Thanh Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Ông Nguyễn Triệu Sơn - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở; các thành viên khác của Hội đồng Trường; đại diện các đơn vị: Phòng Kế toán - Tài chính, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ, đại diện các nhóm thẩm định của Hội đồng Trường.

Ông Đoàn Đức Lân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, Ông Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường đã báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Trường từ Hội nghị lần thứ V (ngày 27/8/2021) đến hết Quý I năm 2022, những chia sẻ, trăn trở về tìm kiếm mô hình quản trị hiệu quả. Các thành viên tham gia Hội nghị bày tỏ sự đồng tình cao với nội dung báo cáo và đánh giá cao những kết quả mà Hội đồng Trường đã đạt được.

Hội nghị cũng được nghe đại diện các đơn vị được Hiệu trưởng ủy quyền báo cáo những nội dung chính liên quan đến thành lập Ban Phối hợp thực hiện Chương trình 1719; thành lập Hội đồng trường Trường TH, THCS, THPT Chu Văn An; Chiến lược phát triển Trường Đại học Tây Bắc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045 và Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025; công tác nhân sự Kế toán trưởng Trường Đại học Tây Bắc; chủ trương điều chỉnh, bổ sung kinh phí đầu tư dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 2021 - 2025; kinh phí trong kế hoạch đầu tư trung hạn ngân sách trung ương giai đoạn 2021- 2025; Kế hoạch tài chính năm 2022, báo cáo quyết toán năm 2021, báo cáo tài chính năm 2021. Dựa trên báo cáo thẩm định của các nhóm thẩm định và ý kiến trao đổi, thảo luận tại Hội nghị, Hội nghị cơ bản đã nhất trí chủ trương thông qua các văn bản nói trên, một số nội dung liên quan đến Chiến lược phát triển Trường, Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, Kế hoạch tài chính năm 2022, Báo cáo quyết toán năm 2021, Báo cáo tài chính năm 2021 cần tiếp tục hoàn thiện, cập nhật các quy định liên quan.

Các đại biểu tham dự Hội nghị theo hình thức trực tuyến

Sau Hội nghị lần thứ V, do tình hình dịch bệnh covid-19 có những diễn biến phức tạp nên nhiều nội dung công tác của Hội đồng Trường được triển khai lấy ý kiến qua mail hoặc trực tuyến. Hiện nay, khi tình hình dịch bệnh được cơ bản được kiểm soát, Hội nghị lần thứ VI đã được tổ chức với các nội dung trao đổi, thảo luận một cách nghiêm túc, khách quan. Trên cơ sở đó, Hội đồng Trường đã quyết nghị những nội dung quan trọng, là tiền đề giúp cho công tác quản trị, lãnh đạo, chỉ đạo của Nhà trường đạt được những kết quả theo kế hoạch đề ra./.

Share for UTB