In bài này
Cầm Phước
Chuyên mục: Tin tức

Từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 10 năm 2021, tại Hội trường A2, Đảng ủy Trường Đại học Tây Bắc tổ chức lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2021 cho 128 học viên.

Trong buổi Khai mạc lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2021 có đồng chí Đoàn Đức Lân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, Báo cáo viên cấp Tỉnh nhiệm kì 2020 – 2025, Trưởng Ban Tổ chức lớp học; Đồng chí Dương Văn Mạnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lí người học, Báo cáo viên cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 và 128 học viên là đối tượng gần của Đảng.

Toàn cảnh lớp học bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2021

Phát biểu Khai mạc tại lớp học, đồng chí Đoàn Đức Lân nhấn mạnh: “Lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng được Đảng uỷ Trường Đại học Tây Bắc tổ chức định kỳ hàng năm cho quần chúng ưu tú, được lựa chọn từ các đơn vị, tổ chức đoàn thể trực thuộc. Mục đích của lớp học là giúp các đối tượng có nguyện vọng ra nhập Đảng Cộng sản Việt Nam hiểu được các nội dung khái lược về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ đi lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội; các nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung và giải pháp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phương hướng phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở đó, các cá nhân ý thức được động cơ đúng đắn, xây dựng lý tưởng và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng; tích cực phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Rất mong các thầy cô là Báo cáo viên dày dặn kinh nghiệm sẽ và tuyên truyền đầy đủ các nội dung, Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, có những phương pháp phù hợp với thực tiễn, định hướng cho học viên nhận thức sâu sắc về Đảng Cộng sản Việt Nam. Yêu cầu học viên thực hiện nghiêm túc học tập, tiếp thu đầy đủ các nội dung bài giảng; tăng cường công tác tự học, tích cực thảo luận, tự nghiên cứu đọc tài liệu liên hệ, vận dụng trong thực tiễn, phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng diễn ra trong thời gian học trong 5 ngày từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 10 năm 2021. Lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm nay có tổng số 128 học viên tham gia. Các học viên được tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ năm bài học cơ bản: Bài 1 - Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (do Báo cáo viên Đ/c Dương Văn Mạnh, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng CTCT-QLNH, Báo cáo viên cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm nhận); Bài 2 - Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên xây dựng chủ nghĩa xã hội (do Báo cáo viên Đ/c Hoàng Phúc, Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Cơ sở, Báo cáo viên cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm nhận); Bài 3 - Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (do Báo cáo viên Đ/c Đinh Thanh Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Hiệu trưởng, Báo cáo viên cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 báo cáo); Bài 4 - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (do Báo cáo viên Đ/c Đoàn Đức Lân, Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; Báo cáo viên cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 báo cáo); Bài 5 - Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (do Báo cáo viên Đ/c Điêu Thị Tú Uyên, Ủy viên BCHĐB, Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa TH – MN, Báo cáo viên cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm nhận).

Ngoài năm bài học trọng tâm trên, học viên còn được nghe Báo cáo bổ sung chuyên đề về Lịch sử Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc (1960 - 2020) do Báo cáo viên Bùi Mạnh Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm NCVHCDT Tây Bắc, Phó Chủ tịch CĐ cơ sở, Báo cáo viên cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm nhận. Trong quá trình học tập, học viên đã thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về nội dung của chương trình lớp học, luôn trú trọng nghe giảng, tiếp thu và ghi chép đầy đủ những nội dung quan trọng, tích cực tương tác và thảo luận sôi nổi với báo cáo viên trên lớp.

Lớp học kết thúc thành công tốt đẹp, sau khi tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ năm bài giảng của các Báo cáo viên tại lớp, học viên đã viết bài thu hoạch đầy đủ, nghiêm túc và được cán bộ Văn phòng Đảng ủy hướng dẫn các thủ tục, hồ sơ của người xin vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Đoàn Đức Lân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, Báo cáo viên cấp Tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Trưởng Ban Tổ chức Lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2021 phát biểu

Đ/c Dương Văn Mạnh,Bí thư chi bộ, Trưởng phòng CTCT-QLNH, Báo cáo viên cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 lên lớp

Đ/c Hoàng Phúc, Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Cơ sở, Báo cáo viên cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 lên lớp

Share for UTB