In bài này
Lại Trang Huyền
Chuyên mục: Tin tức

Ở giai đoạn hiện nay, một trong những chính sách góp phần đổi mới giáo dục đó là thực hiện cơ chế tự chủ trong các trường đại học, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở giáo dục đại học. Trường Đại học Tây Bắc đang có những bước chuẩn bị để tiến tới lộ trình tự chủ khi có được những điều kiện cần thiết. Việc thực hiện tự chủ từng bước và tự chủ một phần nhận được sự quan tâm đặc biệt của tập thể lãnh đạo Nhà trường, trong đó có Công đoàn Trường Đại học Tây Bắc.

Trước những yêu cầu của thực tiễn đặt ra, Ban Thường vụ Công đoàn Trường đã tích cực nghiên cứu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến cơ chế tự chủ ở của Nhà trường. Công đoàn Trường xác định rõ mục tiêu trong thời gian tới phải hướng tới các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) về vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tham gia quản lý trường học, nâng cao chất lượng, đổi mới sáng tạo trong giảng dạy khi thực hiện cơ chế tự chủ các trường đại học. Trên tinh thần đó, chiều ngày 14/10/2021, Công đoàn Trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức buổi toạ đàm với chủ đề “Vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tham gia quản lý trường học, nâng cao chất lượng, đổi mới sáng tạo trong giảng dạy khi thực hiện cơ chế tự chủ các trường đại học”. Buổi toạ đàm có sự tham gia của đông đảo các đoàn viên đến từ các công đoàn bộ phận.

Sau chương trình văn nghệ chào mừng, PGS. TS Nguyễn Triệu Sơn, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường đã phát biểu khai mạc. Đồng chí Nguyễn Triệu Sơn đã khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong quá trình thực hiện cơ chế tự chủ của trường đại học, góp phần thực hiện chất lượng, hiệu quả đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng giảng dạy. Đồng chí nhấn mạnh những điều kiện và yêu cầu tất yếu của đổi mới giáo dục, của vấn đề tự chủ tại trường đại học trong bối cảnh thực tiễn của Nhà trường, những thuận lợi và khó khăn trong việc tham gia công tác quản lý trường học, nâng cao chất lượng, đổi mới sáng tạo trong giảng dạy của Công đoàn. Đồng chí cũng động viên Ban Chấp hành các công đoàn bộ phận nỗ lực phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, đổi mới, sáng tạo trong hoạt động, khích lệ CBNGNLĐ tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao chất lượng giảng dạy.

 

PGS.TS Nguyễn Triệu Sơn, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Tây Bắc phát biểu khai mạc

Nội dung chính của Toạ đàm là trao đổi kinh nghiệm của các công đoàn bộ phận trong quản lý trường học, nâng cao chất lượng, đổi mới sáng tạo trong giảng dạy khi thực hiện cơ chế tự chủ các trường đại học. Do đó, các tham luận được trình bày tại buổi toạ đàm tập trung vào các vấn đề như: vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tham gia quản lý trường học, nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học; vai trò của tổ chức công đoàn trong việc đổi mới sáng tạo trong giảng dạy; vai trò của tổ chức công đoàn trong việc thực hiện cơ chế tự chủ các trường đại học. Đồng thời, trong bối cảnh đại dịch Covid 19 đang diễn biến phức tạp, Công đoàn Trường cũng có nhiệm vụ là tích cực tuyên truyền, vận động CBNGNLĐ phòng chống Covid 19 với nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả.

Sau các báo cáo tham luận, các đoàn viên còn tham gia trò chơi trắc nghiệm trực tuyến về chủ đề “vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tham gia quản lý trường học, nâng cao chất lượng, đổi mới sáng tạo trong giảng dạy khi thực hiện cơ chế tự chủ các trường đại học”, gắn với những hiểu biết về tổ chức và hoạt động của Công đoàn Trường, Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Phần thưởng là 10 suất quà được trao cho 10 đoàn viên có điểm số cao nhất.

Trong không khí của những ngày thu tháng 10, buổi toạ đàm đã góp phần làm sáng tỏ vai trò của Công đoàn Trường trong việc tham gia quản lý, thực hiện cơ chế tự chủ, góp phần tăng cường mối đoàn kết trong đội ngũ CBNGNLĐ, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, năng lực sáng tạo, khắc phục khó khăn của CBNGNLĐ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

Share for UTB