In bài này
Cầm Phước
Chuyên mục: Tin tức

Nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên, học viên trong Trường nhận thức đầy đủ và sâu sắc về: Mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; Trên cơ sở đó, giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên, học viên thấy được bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực sự là “Ngày hội non sông - Ngày hội của toàn dân”.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, Trường Đại học Tây Bắc đã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch, thông báo triển khai và chỉ đạo công tác bầu cử tại Nhà trường theo đúng hướng dẫn của các cấp, các ngành của tỉnh Sơn La.

 

Đồng chí Hoàng Mạnh Kiên, Trưởng ban Bầu cử số 1, Phó Chủ tịch UBND Phường Quyết Tâm phát biểu tại Hội nghị

Để chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, ngày 11/5/2021, Trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nội dung công tác chuẩn bị, đảm bảo phục vụ tốt cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại hai địa điểm bỏ phiểu số 2 và số 3 của Trường Đại học Tây Bắc.

Thành phần tham dự Hội nghị: Về phía Trường Đại học Tây Bắc có NGƯT.TS. Đinh Thanh Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; một số đồng chí lãnh đạo các đơn vị; toàn bộ thành viên của Tổ Bầu cử số 2 và số 3. Về phía phường Quyết Tâm có: Đồng chí Hoàng Mạnh Kiên - Trưởng ban Bầu cử số 1, Phó Chủ HĐND phường Quyết Tâm.

Phát biểu tại Hội nghị tập huấn, đồng chí Hoàng Mạnh Kiên - Trưởng ban Bầu cử số 1, nhấn mạnh: Các tổ bầu cử chủ động bám sát các nội dung văn bản, hướng dẫn của các cấp để tổ chức thực hiện triển khai đảm bảo theo quy định, hướng dẫn về công tác bầu cử. Phân công chuẩn bị chu đáo nội dung các bước, kịch bản, diễn văn khai mạc và thông tin liên lạch thường xuyên với Ban chỉ đạo những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện…

NGƯT.TS. Đinh Thanh Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc cũng đã quán triệt tinh thần tại Hội nghị tập huấn: Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, toàn Trường phải coi ngày bầu cử chính là “Ngày hội của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên, học viên trong toàn Trường” trên tinh thần dân chủ, khách quan, đảm bảo cơ cấu, định hướng thành phần, lựa chọn bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong nhiệm kỳ mới. Toàn Trường phải đảm bảo tổ chức công tác bầu cử chu đáo, an toàn các điều kiện cần thiết cho công tác bầu cử theo đúng kế hoạch, đảm bảo ngày bầu cử diễn ra đúng luật. Đề nghị Bí thư các chi bộ, trưởng các đơn vị, tổ chức đoàn thể chính trị cùng vào cuộc, tích cực chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị, phục vụ tốt cho cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 23/5; lãnh đạo các khoa quán triệt tinh thần đến từng cử tri, tuyên truyền các thông tin về danh sách đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho cán bộ, giảng viên và sinh viên theo dõi, nắm bắt và phân công theo dõi, giám sát đôn đốc sinh viên đến bầu cử đúng, đủ số lượng cử tri tại hai địa điểm bỏ phiếu số 2 và số 3 tại Hội trường A1 và A2 của Trường Đại học Tây Bắc.

 

NGƯT.TS. Đinh Thanh Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Phát biểu quán triệt chỉ đạo tại Hội nghị

Đảm bảo hiệu quả trong công tác chỉ đạo thông tin, tuyên truyền, Nhà trường giao cho Phòng CTCT - QLNH phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường tập trung tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên, học viên; nhất là quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, nâng cao ý thức trách nhiệm công dân đối với công tác bầu cử, từ đó tích cực tham gia bầu cử đúng, đủ theo quy định. Đảm bảo thông tin, tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống phát thanh, website của Trường về các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015; về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp về công tác bầu cử. Từ đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong sinh viên Nhà trường để công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Trường đạt kết quả cao, bảo đảm chất lượng, trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, tiết kiệm và tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn Trường.

Nhà trường đã phối hợp với UBND Phường Quyết Tâm niêm yết danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và tổ chức bầu cử trên tinh thần tiết kiệm, đúng quy định tại hai địa điểm diễn ra công tác bầu cử.

Yêu cầu Tổ trưởng các địa điểm bỏ phiếu chủ động xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm rõ ràng, rõ người, rõ việc, khoa học và hiệu quả cho các thành viên trong tổ và thực hiện triển khai các nội dung công tác, chuẩn bị các phương án chu đáo, an toàn hiệu quả trong mùa dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Trong chỉ đạo, điều hành phải chú trọng an toàn phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện 5K theo quy định và đề cao tinh thần đoàn kết, phối hợp nhất quán, tuyệt đối không né tránh nhiệm vụ, luôn nhất quán, nhận thức đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước.

 

Công tác tuyên truyền chuẩn bị bầu cử tại Trường Đại học Tây Bắc

Có thể khẳng định rằng, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La thì cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Trường Đại học Tây không chỉ thành công tốt đẹp mà còn là Ngày hội của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên, học viên trong toàn Trường./.

 

Share for UTB