In bài này

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Chương trình đào tạo được thiết kế đảm bảo người học sau khi ra trường có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; chấp hành nghiêm các chính sách, pháp luật của nhà nước; có sức khỏe tốt để làm việc; tác phong làm việc chuyên nghiệp; có kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu trong lĩnh vực dịch vụ du lịch và Lữ hành trong nước và quốc tế.

2. CƠ HỘI VIỆC LÀM

3. CHUẨN ĐẦU RA

3.1 Chuẩn kiến thức

3.2 Chuẩn kỹ năng

3.3 Phẩm chất đạo đức

3.4 Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm

4. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Share for UTB