In bài này

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Có lập trường tư tưởng vững vàng; có ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc; Nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên môn; Có đạo đức nghề nghiệp; Có khả năng làm việc tập thể; thích nghi với công việc ở từng hoàn cảnh cụ thể như cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, htx hoặc tự chủ công việc.

2. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Người học sau khi tốt nghiệp chuyên ngành chăn nuôi, ngoài việc có thể tự kinh doanh và sản xuất con giống, thức ăn chăn nuôi thì có khả năng đảm nhận công tác tại các vị trí như quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh, cán bộ kỹ thuật, cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy... trong các đơn vị như sau:

3. CHUẨN ĐẦU RA

3.1 Chuẩn kiến thức

3.1.1. Khối kiến thức chung

3.1.2. Khối kiến thức chung của cơ sở ngành

3.1.3. Khối kiến thức chung của chuyên ngành

3.2 Chuẩn kỹ năng

3.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

3.2.2. Kỹ năng mềm

3.3 Phẩm chất đạo đức

3.4 Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm

4. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Share for UTB