TRA CỨU KẾT QUẢ THI

Kỳ thi tuyển sinh liên thông ngành Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non năm 2022

Cần nhập chính xác họ tên dạng 'Nguyễn Văn A' và ngày sinh dạng 'DD/MM/YYYY'.

TRA CỨU THEO SỐ BÁO DANH