In bài này
Cầm Phước
Chuyên mục: Tin tức

Thực hiện Thông báo số 153/TB-ĐHTB ngày 24/02/2021 về việc chuẩn bị các điều kiện để sinh viên đi học trở lại sau Tết Nguyên Đán 2021 với việc tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19, ngăn chặn và phát hiện kịp thời cán bộ, viên chức, người lao động và người học có triệu chứng bị nhiễm Covid-19.

Sinh viên xếp hàng chờ kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn phòng chống dịch Covid-19 tại chốt Giảng đường sinh viên trước giờ vào lớp học

Trong 14 ngày triển khai thực hiện các nội dung, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ, công chức, người lao động và người học, toàn Trường đã thực hiện nghiêm túc các nội dung cần thiết, cụ thể như sau:

Sau 14 ngày thực hiện các yêu cầu đặt ra, các đơn vị trong toàn Trường đã phối hợp triển khai và thực hiện hiệu quả các nội dung theo chương trình, kế hoạch; 100% cán bộ, giảng viên và sinh viên đã tham gia trực thực hiện nghiêm túc lịch phân công, đeo khẩu trang, khử khuẩn trước khi vào lớp học ngay từ buổi đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021. Kết quả, không có trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người học bị sốt ≥37,5°C.

Trước đó 2 tuần, Nhà trường đã tổ chức cho 627 Lưu học sinh Lào ở lại đón Tết Nguyên Đán tại Ký túc xá của Trường và đã thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 an toàn theo quy định.

Thầy Nguyễn Triệu Sơn, Phó Hiệu trưởng và đại diện các đơn vị trong Trường trao bánh chưng cho Ban Đại diện Lưu học sinh Lào ở lại đón Tết Nguyên Đán tại Trường Đại học Tây Bắc

Việc thực hiện các nội dung, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với cán bộ, công chức, người lao động và người học trong toàn Trường trước và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2021, đặc biệt là việc kiểm tra, đo thân nhiệt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên (từ ngày 01/03/2021 đến hết ngày 14/03/2021) đã kết thúc an toàn và thành công tốt đẹp, Kết quả: không có cán bộ, công chức, người lao động và người học có các triệu trứng biểu hiện Covidd-19. Hiện nay, toàn Trường đã ổn định, đi vào nề nếp và tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ, công chức, người lao động và học sinh, sinh viên.

Share for UTB