In bài này
Nguyễn Văn Dương
Chuyên mục: Tin tức

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc trong Nghị quyết số 33-NQ/ĐU ngày 03/11/2021; Kế hoạch số 43 ngày 08/11/2021 về việc các Chi bộ triển khai học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, ngày 09/12/2021, Chi bộ Đào tạo đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý IV - 2021 với chủ điểm: “Phát huy sức mạnh nội tại để nâng cao hiệu quả công tác của đơn vị”.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh và yêu cầu của công tác phòng chống dịch nên buổi sinh hoạt chuyên đề được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Mở đầu buổi sinh hoạt, đồng chí Đõ Hồng Đức - Bí thư Chi bộ - đã quán triệt: “Buổi sinh hoạt chuyên đề được tổ chức nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đồng thời, từ nhận thức đó, cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, cụ thể hoá nội dung chuyên đề vào thực tiễn, có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả công tác tại đơn vị”.

Trong chương trình sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Giang Thành Trung - đảng viên của Chi bộ - đã trình bày báo cáo các nội dung cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về “Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đây là nội dung được sưu tập từ một số bài viết được đăng tải trên các báo chính thống. Nội dung của Báo cáo góp phần tạo làm rõ cơ sở lý luận để các đảng viên trong Chi bộ hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh được tổ chức sinh hoạt chuyên đề.

Sau đó, lần lượt là các báo cáo của các đồng chí đảng viên đại diện cho các đơn vị chính quyền do Chi bộ phụ trách:

Báo cáo Phát huy sức mạnh nội tại, tinh thần đoàn kết trong nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của phòng Đào tạo do đồng chí Nguyễn Tiến Dũng trình bày;

Báo cáo Phát huy sức mạnh nội tại, tinh thần đoàn kết trong nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của trung tâm Thực hành - Thí nghiệm do đồng chí Lê Sỹ Bình trình bày;

Báo cáo Phát huy sức mạnh nội tại, tinh thần đoàn kết trong nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Khoa Khoa học Sức khỏe do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nga trình bày.

Ảnh: Các báo cáo viên trình bày tham luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề và các thành viên tham dự

Các báo cáo đều tập trung làm rõ thực tế của đơn vị về con người, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, việc vận dụng cụ thể tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng bộ phận trong đơn vị nhằm đạt được mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác. Các đảng viên trong chi bộ thảo luận và thể hiện quyết tâm nỗ lực phấn đấu cùng tập thể Chi bộ đạt được mục tiêu đề ra.

Chương trình sinh hoạt chuyên đề mở ra hi vọng về những thay đổi sâu sắc, những kết quả tốt đẹp về công tác chuyên môn của đơn vị trong thời gian tới.

Share for UTB