In bài này
Giàng Tụa
Chuyên mục: Tin tức

Vào hồi 14h 30 phút ngày 14/9/2022 vừa qua, tại Phòng họp 2, Trường Đại học Tây Bắc đã diễn ra Hội nghị lãnh đạo xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2021-2030, tấm nhìn đến năm 2045. Tham dự Hội nghị có: TS. Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, chủ trì hội nghị; NGƯT.TS. Đinh Thanh Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Triệu Sơn - Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, khoa, trung tâm đến dự đông đủ.

Ảnh 1. TS. Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Đoàn Đức Lân chủ trì hội nghị đã tuyên bố lý do, nêu lên tinh thần, mục đích của Hội nghị; căn cứ các dấu mốc, giai đoạn chung để làm cơ sở cho chiến lược phát triển của Nhà trường. Nội dung chủ yếu của Hội nghị gồm: Báo cáo các kết quả mà Nhà trường đã đạt được trong việc xây dựng chiến lược, những công việc cần thực hiện tiếp theo để hoàn thiện; trao đổi thảo luận, thống nhất về phương hướng đào tạo mở ngành, liên kết, phương hướng khoa học công nghệ hợp tác quốc tế; công tác truyền thông về sứ mạng, tầm nhìn, triết lý giáo dục, giá trị cốt lõi của Nhà trường,...

Hội nghị được nghe ý kiến thảo luận đóng góp của nhiều đồng chí lãnh đạo Nhà trường, lãnh đạo các phòng, ban, khoa. Các ý kiến xoay quanh vấn đề tổ chức, xây dựng, thành lập Viện đào tạo nghiên cứu vào năm 2030 với mục tiêu để tăng cường khả năng tự chủ, ý tưởng thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã để tạo được nguồn thu; vấn đề nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên, cán bộ, trình độ ngoại ngữ theo các mốc, giai đoạn; chỉ tiêu về bảo đảm chất lượng từ nay đến năm 2025: 100% các chương trình đạt chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phấn đấu từ năm 2026 - 2030: 100% các chương trình đảm bảo tiêu chuẩn Đông Nam Á; vấn đề đào tạo và bồi dưỡng; khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế; kết nối và phục vụ cộng đồng; tài chính, tài sản; quản trị Nhà trường,…

TS. Đoàn Đức Lân chủ trì Hội nghị đã kết luận: Tập thể lãnh đạo trường xin tiếp thu các ý kiến đóng góp cụ thể, chi tiết của các đơn vị, sẽ hoàn chỉnh theo hướng đã thảo luận về tất cả các lĩnh vực từ đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, cơ sở vật chất, tài chính, chuyển đổi số, v.v. Về chiến lược, sẽ rút gọn chỉ lấy những nội dung cơ bản, còn những yếu tố cụ thể hóa thì đưa vào kế hoạch thống nhất theo các niên độ 25-30 và tầm nhìn 2045 theo hướng đảm bảo phát triển khả thi. Những nội dung đưa vào chỉ tiêu thì sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện.

Hội nghị đã diễn ra thành công, tốt đẹp!

Một số hình ảnh tiêu biểu tại Hội nghị:

Ảnh 2. PGS.TS. Cao Đình Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Khoa Khoa học Sức khỏe phát biểu tại Hội nghị.

Ảnh 3. TS. Vũ Mạnh Cường - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính phát biểu tại Hội nghị.

Ảnh 4. ThS. Đặng Văn Công - Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Thư ký Hội đồng trường phát biểu tại Hội nghị.

Share for UTB