08122020Thứ 4
Last updateThứ 3, 11 08 2020 4pm

Chi bộ Đào tạo sinh hoạt chuyên đề: “Tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất. Người đã để lại cho Đảng ta, dân tộc ta một di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách vô cùng quý giá; là ngọn đuốc soi đường, chỉ lối cho Cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, tiến hành công cuộc đổi mới đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 186-KH/TU ngày 20/01/2020 của Ban Thường vụ tỉnh Sơn La và Kế hoạch số 71-KH/ĐU của Đảng ủy Trường Đại học Tây Bắc về việc Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 với chủ đề “Tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 29/5/2020 Chi bộ Đào tạo đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Buổi sinh hoạt được tổ chức nhằm mục tiêu:

+ Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, vận dụng các nội dung được học tập nghiên cứu theo chủ đề năm 2020 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ của Chi bộ và các đơn vị chính quyền trực thuộc; xây dựng phong cách, phương pháp làm việc trong từng cá nhân, từng đơn vị đáp ứng yêu cầu đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

+ Nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, viên chức tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động gắn với việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, trong từng đơn vị, đoàn thể trực thuộc nhằm thực hiện hoàn thành tốt các hoạt động giáo dục, đào tạo của Nhà trường.

+ Phát hiện và bồi dưỡng, nhân rộng những tầm gương điển hình về sáng tạo, người tốt, việc tốt trong Chi bộ.

Buổi sinh hoạt được tổ chức với sự có mặt của 18/20 đảng viên trong Chi bộ. Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí Đảng viên tham dự đã được lắng nghe đồng chí Khổng Cát Cương, Phó Bí thư Chi bộ thông qua Kế hoạch số 186-KH/TU ngày 20/01/2020 của Ban Thường vụ tỉnh Sơn La và Kế hoạch số 71 - KH/ĐU của Đảng ủy Trường Đại học Tây Bắc và Kế hoạch số 01-KH/CB ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Chi bộ Đào tạo về  “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 của Chi bộ.

shcdcbdt29.520

Đ/C Khổng Cát Cương trình bày báo cáo tại buổi sinh hoạt

 Buổi sinh hoạt chi bộ đã diễn ra hết sức nghiêm túc, các đại biểu sôi nổi thảo luận về các báo cáo tham luận của các đồng chí đảng viên trong cho bộ với các chủ đề:

+ Nhận thức của đơn vị về nội dung tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

+ Xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

+ Vai trò của khối đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đơn vị;

+ Xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà trường giai đoạn hiện nay.

Đ/c Lê Sỹ Bình trình bày báo cáo tham luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề

Đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh là đại đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, giai cấp, mọi giới, mọi lứa tuổi, mọi vùng của đất nước, đoàn kết mọi thành viên trong đại gia đình dân tộc Việt Nam dù sống trong nước hay định cư ở nước ngoài thành một khối vững chắc trên cơ sở thống nhất về mục tiêu chung và những lợi ích căn bản.

Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành một truyền thống tốt đẹp, là di sản vô giá, nhân dân ta thực hiện tốt bài học đoàn kết nên luôn giành được những thắng lợi vẻ vang, giữ vững được nền độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Không đoàn kết thì suy và mất. Có đoàn kết thì thịnh và còn. Chúng ta phải lấy đoàn kết mà xoay vần vận mệnh, giữ gìn dân tộc và bảo vệ nước nhà”. Vì thế, 8 chữ “Đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc” là mục đích của Đảng và Đảng thực hiện “đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập của Tổ quốc”, “đoàn kết để xây dựng nước nhà”, cho nên phải “đoàn kết rộng rãi và lâu dài”, “đoàn kết rộng rãi, chặt chẽ, đồng thời phải củng cố” và “ai có tài, có đức, có sức, có lòng phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân thì ta đoàn kết với họ”.

Đ/c Khổng Cát Cương tổng hợp các ý kiến tham luận trong buổi sinh hoạt

Trong giai đoạn hiện nay, Trường Đại học Tây Bắc đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng có rất nhiều khó khăn, thách thức, với nhiều sự kiện quan trọng như chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác ổn định tổ chức và tiến tới kỷ niệm 60 năm thành lập Trường, công tác tuyển sinh, mở các mã ngành đào tạo và chuẩn bị cho năm học mới… Điều quan trọng nhất trong giai đoạn này là toàn Trường phải luôn đoàn kết để tạo ra sức mạnh, đưa Trường ta nắm bắt cơ hội, thoát khỏi khó khăn và phát triển bền vững. Để làm được điều này, mỗi cán bộ đảng viên cần gương mẫu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, chấp hành sự phân công của tổ chức, không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đối với đồng nghiệp cần đoàn kết, hợp tác tích cực trong công việc; đối với người học cần tận tâm dạy bảo, hỗ trợ, giúp người học tháo gỡ khó khăn để yên tâm học tập tốt. Vận dụng tư tưởng của Bác về đại đoàn kết, Chi bộ Đào tạo luôn quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết trong đơn vị, luôn tích cực lan tỏa những giá trị đạo đức trong từng công việc và gương mẫu thực hiện nhiệm vụ mà Nhà trường tin tưởng giao phó. Chi bộ Đào tạo có niềm tin rằng, mỗi hành động nhỏ tích cực sẽ mang lại những kết quả tốt đẹp. Và câu trả lời cho câu hỏi làm thế nào để xây dựng khối đoàn kết vững mạnh trong Chi bộ, trong Đảng bộ để đưa Trường Đại học Tây Bắc vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện tại đang nằm trong suy nghĩ, hành động của mỗi chúng ta hôm nay./.

Sơn La, ngày 30/5/2020.