Bạn đang ở: HomeTuyển sinhTuyển sinh Đại học, cao đẳngPHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (DÀNH CHO THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CĂN CỨ VÀO KẾT QUẢ HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG THPT)