Bạn đang ở: HomeTuyển sinhTuyển sinh Đại học, cao đẳngTHÔNG BÁO MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 (ĐỢT 1) VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC