Bạn đang ở: HomeTuyển sinhTuyển sinh Đại học, cao đẳngPHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 (Dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập tại trường THPT)