11152018Thứ 5
Last updateThứ 4, 14 11 2018 7am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
KẾ HOẠCH V/V TRIỂN KHAI HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017-2018, DÀNH CHO CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 917
TỪ NGÀY 1/1/2018 THAY ĐỔI CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP Viết bởi Nguyễn Thị Mai Hồng - Phòng KTTC Lượt xem: 971
THÔNG BÁO V/V TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HỌC SINH, SINH VIÊN, ĐẢM BẢO AN NINH, TRẬT TỰ CUỐI NĂM 2017 VÀ DỊP NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2018 Viết bởi Phòng CTCT-QLNH Lượt xem: 762
THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC SÁT HẠCH THI BẰNG LÁI XE MÁY A1 CHO SINH VIÊN NĂM HỌC 2017- 2018 Viết bởi Phòng CTCT-QLNH Lượt xem: 951
THÔNG BÁO TRIỂN KHAI RÀ SOÁT, KIỂM TRA VIỆC LẬP HỒ SƠ QUẢN LÝ HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2017-2018 Viết bởi Phòng CTCT-QLNH Lượt xem: 1007
MẪU KÊ KHAI TÀI SẢN THU NHẬP NĂM 2017 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 1328
QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025" Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 982
CÔNG VĂN V/V THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÀO TẠO NĂM 2017 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 1039
NHỮNG ĐIỂM MỚI THÔNG TƯ 22 VỀ ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ ĐÌNH CHỈ TUYỂN SINH, THU HỒI QUYẾT ĐỊNH MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Viết bởi Vụ Giáo dục Đại học Lượt xem: 882
QUYẾT ĐỊNH V/V BỔ SUNG NỘI DUNG VÀO QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ Viết bởi Phòng Đào tạo Đại học Lượt xem: 207