11142019Thứ 5
Last updateThứ 4, 13 11 2019 12am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI ẢNH "TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC TRONG TÔI" NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 844
THÔNG BÁO V/V TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 2510
THÔNG BÁO V/V TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 872
THÔNG BÁO LẦN 3 V/V TIẾP TỤC ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ANH VỚI TÌNH NGUYỆN VIÊN ÚC Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 351
KẾ HOẠCH V/V LÀM VIỆC VỚI CHUYÊN GIA CÔNG TY IC FOOD SƠN LA Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 416
QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 426
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 1708
THÔNG BÁO V/V THAM DỰ CUỘC GẶP MẶT LHS TỈNH XAY NHẠ BU LY Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 340
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN CỦA SV ĐƯỢC ĐÀO TẠO HỆ ĐH VÀ CĐ CHÍNH QUY TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 404
THÔNG BÁO LẦN 2 V/V TIẾP TỤC ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ANH VỚI TÌNH NGUYỆN VIÊN ÚC Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 494