01222018Thứ 2
Last updateThứ 3, 16 01 2018 8am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT VÀ CỬ NGƯỜI HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA 4 (2015-2017) CHUYÊN NGÀNH: NGÔN NGỮ VIỆT NAM Viết bởi Phòng ĐT SĐH Lượt xem: 608
QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT VÀ CỬ NGƯỜI HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA 4 (2015-2017) CHUYÊN NGÀNH: LL&PPDH BỘ MÔN TOÁN Viết bởi Phòng ĐT SĐH Lượt xem: 487
Kế hoạch V/v triển khai Học kỳ II, năm học 2016 - 2017, dành cho các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 978
Quyết định V/v thành lập BTC, Tổ thư ký, giúp việc Hội nghị "tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016" Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 990
Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 1114
Quyết định V/v công nhận kết quả rèn luyện toàn khóa cho sinh viên học vượt hệ chính quy Viết bởi Phòng CTCT-QLNH Lượt xem: 1001
Quyết định V/v công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2016 - 2017 cho sinh viên học vượt hệ chính quy Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 1060
Kế hoạch Tổ chức giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, giáo dục truyền thống cho sinh viên, năm học 2016 - 2017 Viết bởi Phòng CTCT-QLNH Lượt xem: 961
Quyết định V/v Kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác y tế trường học Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 1514
Quyết định V/v Kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 1501