02192019Thứ 3
Last updateThứ 3, 19 02 2019 1am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
CÔNG VĂN V/V ĐỀ XUẤT, ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN CÁC CẤP NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 691
QUYẾT ĐỊNH SỐ:183/QĐ/ĐHTB V/V CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 308
QUYẾT ĐỊNH SỐ:184/QĐ/ĐHTB V/V CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 324
THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CHÍNH (HẠNG II) Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 699
THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 770
THÔNG BÁO V/V HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG THUYẾT MINH ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 731
THÔNG BÁO V/V LỰA CHỌN ỨNG VIÊN THAM GIA KHÓA TẬP HUẤN ILOs "HỖ TRỢ NĂNG LỰC CHO GV GIẢNG DẠY SV DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ NHÓM NGƯỜI THIỆT THÒI" THUỘC CHƯƠNG TRÌNH Aus4Skills Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 626
QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN CẤP CƠ SỞ NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 820
QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 337
QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT CÁC HỌC PHẦN ĐƯỢC TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRONG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017 - 2018 Viết bởi Phòng Đào tạo Đại học Lượt xem: 748