07112020thứ 7
Last updatethứ 7, 11 07 2020 8am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
KẾ HOẠCH Làm việc với chuyên gia Trường ĐH La Trobe về dạy học tích cực & hòa nhập thuộc Chương trình Aus4Skills (đợt 2) Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 485
BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 23/2012/TT-BCA NGÀY 27/4/2012 CỦA BỘ CÔNG AN Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 512
THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC 2019 "NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CỦA GIÁO VIÊN TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY" Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 543
THƯ MỜI Tham dự Hội thảo quốc tế "Hiệp định đối tác khu vực: cơ cấu, quy định và thực thi" Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 567
QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng Lưu học sinh Lào tham gia NCKH năm học 2018 - 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 505
KẾ HOẠCH Công tác Lưu học sinh Lào năm học 2019 - 2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 532
THÔNG BÁO Về việc thay đổi địa điểm seminar Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 448
KẾ HOẠCH Tham gia đồng diễn chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 625
THƯ MỜI Tham dự Hội thảo quốc tế "Đổi mới và sáng tạo trong đào tạonguồn nhân lực toàn cầu" (Trường ĐH Hà Nội) Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 546
THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA (TRƯỜNG ĐH MỞ TPHCM) Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 508