04202018Thứ 6
Last updateThứ 2, 16 04 2018 3pm
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
QUYẾT ĐỊNH V/V ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN TRONG QUYẾT ĐỊNH CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC - ĐỢT 2 NĂM 2016 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 727
KẾ HOẠCH QUẢNG BÁ TUYỂN SINH LƯU HỌC SINH LÀO NĂM 2017 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 798
CÔNG VĂN V/V NỘP BÁO CÁO THỐNG KÊ VÀ BÁO CÁO TỰ XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2017 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 1087
THÔNG BÁO V/V ĐỀ XUẤT VÀ TỔ CHỨC XÉT CHỌN ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA, CẤP BỘ THỰC HIỆN TỪ NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 1036
NGÀY HỘI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM NĂM 2017 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 1060
THÔNG BÁO VỀ LẬP KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, LIÊN KẾT ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2017 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 433
QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG NHẬN KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016 - 2017 Viết bởi Phòng CTCT-QLNH Lượt xem: 1100
QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY SAU HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016 - 2017 Viết bởi Phòng ĐTĐH Lượt xem: 1025
QUYẾT ĐỊNH V/V CẢNH BÁO HỌC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY SAU HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016 - 2017 Viết bởi Phòng ĐTĐH Lượt xem: 920
HỌC BỔNG PHÁT TRIỂN NEW ZEALAND NĂM 2018 Viết bởi Thanh Xuân (http://www.nhandan.com.vn/) Lượt xem: 784