02192020Thứ 4
Last updateThứ 4, 19 02 2020 2am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI "TUỔI TRẺ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH" NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 626
QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT CÁC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 656
THÔNG BÁO V/V TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NÂNG CAO NĂNG LỰC ỨNG XỬ SƯ PHẠM, ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 585
QUY CHẾ QUẢN LÝ, CẤP PHÁT VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 531
THÔNG BÁO V/V ĐẢM BẢO TRẬT TỰ, ATGT CHO HS, SV TRONG DỊP NGHỈ HÈ VÀ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 479
THÔNG BÁO V/V ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM TẬP THỂ TRƯỜNG VÀ BÌNH XÉT CÁC DANH HIỆU THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2018-2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 540
CÔNG VĂN V/V TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI, NGÀY QUỐC TẾ ĐA DẠNG SINH HỌC, NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI VÀ THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 550
HƯỚNG DẪN V/V ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2018-2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 579
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG (CÔNG TY CỔ PHẦN CHIMI VIỆT NAM) Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 651
CÔNG VĂN V/V BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRONG DỊP NGHỈ HÈ VÀ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 402