02192019Thứ 3
Last updateThứ 3, 19 02 2019 1am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
CÁC BÁO CÁO TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HỌC TIẾNG ANH Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 710
QUỸ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG PHÁT ĐỘNG GIẢI THƯỞNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ BIỂN ĐÔNG NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 487
KẾ HOẠCH V/V TỔ CHỨC HK PHỤ NĂM HỌC 2017-2018; TRIỂN KHAI MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO HK 1 NĂM HỌC 2018-2019 - DÀNH CHO SV ĐH, CĐ HỆ CHÍNH QUY Viết bởi Phòng Đào tạo Đại học Lượt xem: 620
THỐNG BÁO V/V LỰA CHỌN GV THAM GIA HỘI THẢO "HỖ TRỢ NĂNG LỰC CHO CÁC GV GIẢNG DẠY SV DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ CÁC NHÓM NGƯỜI THIỆT THÒI" THUỘC CHƯƠNG TRÌNH Aus4Skills, TỔ CHỨC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 526
QUYẾT ĐỊNH V/V CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHO CÁC ĐỘI THI VÀ CÁC CÁ NHÂN THAM GIA HỘI THI NVSP CẤP TRƯỜNG DÀNH CHO SV NĂM HỌC 2017-2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 572
QUYẾT ĐỊNH V/V QUY ĐỊNH MỨC THU GIÁ DỊCH VỤ TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 531
QUYẾT ĐỊNH V/V THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG VÀ TGV XÉT MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ ĐỐI VỚI HS, SV HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2017-2018 Viết bởi Phòng CTCT-QLNH Lượt xem: 439
QUYẾT ĐỊNH V/V THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG VÀ TGV XÉT HBKK HỌC TẬP ĐỐI VỚI HS, SV HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2017-2018 Viết bởi Phòng CTCT-QLNH Lượt xem: 446
QUYẾT ĐỊNH V/V THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG VÀ TGV XÉT TRỢ CẤP XÃ HỘI ĐỐI VỚI HS, SV HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2017-2018 Viết bởi Phòng CTCT-QLNH Lượt xem: 399
THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG, THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 650