11152019Thứ 6
Last updateThứ 5, 14 11 2019 12am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH CỘNG ĐỒNG NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 380
THÔNG BÁO V/V KHEN THƯỞNG SINH VIÊN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 252
KẾ HOẠCH V/V TỔ CHỨC HỌC KỲ PHỤ - NĂM HỌC 2018-2019 - DÀNH CHO SINH VIÊN ĐH, CĐ HỆ CHÍNH QUY Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 312
QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN CẤP CƠ SỞ NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 481
THÔNG BÁO V/V TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN THAM GIA THỰC HIỆN DỰ ÁN "NÂNG CAO BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG NÔNG NGHIỆP VÀ DU LỊCH, NGHIÊN CỨU TRƯỜNG DIỄN Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 483
KẾ HOẠCH SƠ KẾT 03 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH Viết bởi Đảng ủy Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 344
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI/NHIỆM VỤ KNCN CẤP BỘ Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 401
QUYẾT ĐỊNH V/V HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 ĐỐI VỚI SINH VIÊN K56 ĐH; K57, K58, K59 ĐH, CĐ HỆ CHÍNH QUY Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 335
QUYẾT ĐỊNH V/V QUY ĐỊNH MỨC THU DỊCH VỤ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 446
THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI GIỜ LÀM VIỆC MÙA HÈ NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 424