09202018Thứ 5
Last updateChủ nhật, 16 09 2018 8am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 495
THÔNG BÁO V/V HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG THUYẾT MINH ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 474
THÔNG BÁO V/V LỰA CHỌN ỨNG VIÊN THAM GIA KHÓA TẬP HUẤN ILOs "HỖ TRỢ NĂNG LỰC CHO GV GIẢNG DẠY SV DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ NHÓM NGƯỜI THIỆT THÒI" THUỘC CHƯƠNG TRÌNH Aus4Skills Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 428
QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN CẤP CƠ SỞ NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 536
QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 178
QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT CÁC HỌC PHẦN ĐƯỢC TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRONG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017 - 2018 Viết bởi Phòng Đào tạo Đại học Lượt xem: 465
THÔNG BÁO NHU CẦU BỔ NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2017 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 426
HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ AUSTRALIA TẠI VIỆT NAM Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 447
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP TIN HỌC, NGOẠI NGỮ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017 - 2018 Viết bởi TT TH-NN Lượt xem: 473
BÁO CÁO CÔNG TÁC TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 422