02192019Thứ 3
Last updateThứ 3, 19 02 2019 1am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
CHÍNH PHỦ AUSTRALIA KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH VIỆN TRỢ TRỰC TIẾP NĂM 2018-2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 547
QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG NHẬN KẾT QUẢ RÈN LUYỆN TOÀN KHÓA CHO SV VÀ LHS CĐ & ĐH HỆ CQ CÁC LỚP K55 ĐH, K56 CĐ, NĂM HỌC 2017-2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 334
QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG NHẬN KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CHO SV VÀ LHS CĐ & ĐH HỆ CQ CÁC LỚP K55 ĐH, K56 CĐ HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017-2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 330
THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC THI MÔN NĂNG KHIẾU ĐỂ XÉT TUYỂN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 592
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN COI THI HỘI ĐỒNG THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 TỈNH SƠN LA Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 686
QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 730
QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 610
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CC, VC, NLĐ NĂM HỌC 2017 - 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 725
BIỂU MẪU BÁO CÁO TỔNG KẾT VÀ KẾ HOẠCH NĂM HỌC Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 914
THÔNG BÁO V/V ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM TẬP THỂ TRƯỜNG VÀ BÌNH XÉT CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2017 - 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 744