12132019Thứ 6
Last updateThứ 4, 11 12 2019 8am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT CÁC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 580
THÔNG BÁO V/V TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NÂNG CAO NĂNG LỰC ỨNG XỬ SƯ PHẠM, ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 507
QUY CHẾ QUẢN LÝ, CẤP PHÁT VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 450
THÔNG BÁO V/V ĐẢM BẢO TRẬT TỰ, ATGT CHO HS, SV TRONG DỊP NGHỈ HÈ VÀ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 403
THÔNG BÁO V/V ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM TẬP THỂ TRƯỜNG VÀ BÌNH XÉT CÁC DANH HIỆU THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2018-2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 458
CÔNG VĂN V/V TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI, NGÀY QUỐC TẾ ĐA DẠNG SINH HỌC, NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI VÀ THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 477
HƯỚNG DẪN V/V ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2018-2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 508
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG (CÔNG TY CỔ PHẦN CHIMI VIỆT NAM) Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 583
CÔNG VĂN V/V BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRONG DỊP NGHỈ HÈ VÀ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 332
THÔNG BÁO V/V HOÃN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH "NGÀY HỘI XANH - VÌ MỘT THẾ GIỚI KHÔNG RÁC THẢI" Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 329