09202018Thứ 5
Last updateChủ nhật, 16 09 2018 8am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Phiếu giao việc: V/v Hợp tác với Trường Cao đẳng Sơn La Viết bởi Bùi Mạnh Thắng Lượt xem: 1970
Quyết định V/v thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên hệ chính quy năm học 2013 - 2014 và Tổ Thư ký giúp việc Viết bởi Hoàng Sơn Hà Lượt xem: 1426
Quyết định Ban hành Quy định về việc đón tiếp khách Viết bởi Hoàng Sơn Hà Lượt xem: 4523
Quyết định V/v thành lập Hội đồng khen thưởng, kỷ luật sinh viên hệ chính quy năm học 2013 - 2014 và Tổ Thư ký giúp việc Viết bởi Hoàng Sơn Hà Lượt xem: 5006
Quyết định V/v thành lập Ban tổ chức Lễ Khai giảng khóa học 54 năm học 2013 - 2014, ra mắt Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh sinh viên Tây Bắc Viết bởi Hoàng Sơn Hà Lượt xem: 1920
Quyết định V/v thành lập Ban phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2013 - 2017 và Tổ Thư lý giúp việc Viết bởi Hoàng Sơn Hà Lượt xem: 1641
Quyết định V/v thành lạp Ban đánh giá công tác học sinh, sinh viên năm học 2013 - 2014 và Tổ Thư ký giúp việc Viết bởi Hoàng Sơn Hà Lượt xem: 1243
Quyết định V/v thành lập Ban chỉnh sửa, soạn thảo các quy định thực hiện công tác chính trị và quản lý người học và Tổ Thư ký giúp việc Viết bởi Hoàng Sơn Hà Lượt xem: 2112
Quyết định V/v thành lập Ban chỉ đạo, báo cáo viên, trợ lý giúp việc Tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2013 - 2014 Viết bởi Hoàng Sơn Hà Lượt xem: 1916
Thông báo kế hoạch tổ chức thi kỳ thi kết thúc học phần học kỳ phụ các lớp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm học 2012 - 2013 Viết bởi Hoàng Sơn Hà Lượt xem: 1905