10212018Chủ nhật
Last updateThứ 4, 17 10 2018 8am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Luật Khoa học Công nghệ (mới sửa đổi, bổ sung) Viết bởi Vũ Tiến Thuận Lượt xem: 1245
Thông báo V/v: Ngoại khóa: Báo cáo về thời tiền – sơ sử ở Sơn La Viết bởi Khoa Sử Địa Lượt xem: 1272
Thông báo nội dung Hội nghị giao ban tháng 12 năm 2013 và kế hoạch công tác tháng 01 năm 2014 Viết bởi Hoàng Sơn Hà Lượt xem: 1494
Quyết định V/v phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần Học kỳ 1 năm học 2013 - 2014 cho các lớp K54 đại học, cao đẳng hệ chính quy Viết bởi Hoàng Sơn Hà Lượt xem: 1598
Quyết định Về việc phê duyệt và cử người hướng dẫn đề tài luận văn thạc sĩ khóa 1 Chuyên ngành: LL&PPGD bộ môn Toán Viết bởi Phòng Đào tạo Sau đại học Lượt xem: 1465
Quyết định V/v ban hành Quy định công tác Cố vấn học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 1297
Biểu tổng hợp Một số thông tin công khai của Trường Đại học Tây Bắc Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 1303
THÔNG BÁO Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013-2014 Viết bởi Vũ Tiến Thuận Lượt xem: 1307
Quyết định về việc công nhận trúng tuyển cao học khóa 2013 - 2015 Viết bởi Phạm Quốc Thắng Lượt xem: 1515
Thành lập Hội đồng thông qua đề cương luận văn thạc sỹ Khóa 1 Viết bởi Phạm Quốc Thắng Lượt xem: 2018