02192019Thứ 3
Last updateThứ 3, 19 02 2019 1am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (DÀNH CHO THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CĂN CỨ VÀO KẾT QUẢ HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG THPT) Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 435
BẢNG TỔNG HỢP XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY ĐỢT 1 - NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 11373
THÔNG BÁO CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN, MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN, THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 (BỔ SUNG ĐỢT 1) VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 1192
THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN (ĐỢT 1), THỜI GIAN, THỦ TỤC XÁC NHẬN NHẬP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 8849
KẾT QUẢ THI NĂNG KHIẾU NGÀY 10/7/2018 (CỦA THÍ SINH XÉT TUYỂN BẰNG KẾT QUẢ HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG THPT) Viết bởi HĐTS Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 12686
THÔNG BÁO V/V CHUẨN BỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC WEBSITE NĂM HỌC 2017 - 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 319
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY TRÌNH XEM XÉT, ĐỀ NGHỊ BỘ GD&ĐT BỔ NHIỆM LẠI CÁC PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 352
THÔNG BÁO MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 (ĐỢT 1) VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi HĐTS Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 32820
THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG TẠI CUỘC HỌP VỀ CÔNG TÁC WEBSITE Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 337
THÔNG BÁO V/V TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 485