02192019Thứ 3
Last updateThứ 3, 19 02 2019 1am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
THÔNG BÁO SỐ: 834/TB-ĐHTB V/V TỔ CHỨC THI MÔN NĂNG KHIẾU ĐỂ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 1305
THÔNG BÁO CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN, MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN, THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 (BỔ SUNG ĐỢT 2) VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 3689
QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN CÁC BỘ PHẬN QUẢN LÝ WEBSITE TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 474
QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC GIAO ĐOẠN 2018-2023 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 1071
THÔNG BÁO V/V TÍNH ĐIỂM TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 369
QUYẾT ĐỊNH V/V QUY ĐỊNH GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 1171
THÔNG BÁO V/V THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 762
THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC ĐÀO TẠO K59 ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2018-2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 824
THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC THI MÔN NĂNG KHIẾU ĐỂ XÉT TUYỂN NGÀNH CAO ĐẲNG GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 656
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (DÙNG CHO THÍ SINH SỬ DỤNG KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA ĐỂ XÉT TUYỂN) Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 2796