09202018Thứ 5
Last updateChủ nhật, 16 09 2018 8am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
QUYẾT ĐỊNH V/V CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHO CÁC ĐỘI THI VÀ CÁC CÁ NHÂN THAM GIA HỘI THI NVSP CẤP TRƯỜNG DÀNH CHO SV NĂM HỌC 2017-2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 369
QUYẾT ĐỊNH V/V QUY ĐỊNH MỨC THU GIÁ DỊCH VỤ TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 323
QUYẾT ĐỊNH V/V THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG VÀ TGV XÉT MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ ĐỐI VỚI HS, SV HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2017-2018 Viết bởi Phòng CTCT-QLNH Lượt xem: 247
QUYẾT ĐỊNH V/V THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG VÀ TGV XÉT HBKK HỌC TẬP ĐỐI VỚI HS, SV HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2017-2018 Viết bởi Phòng CTCT-QLNH Lượt xem: 271
QUYẾT ĐỊNH V/V THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG VÀ TGV XÉT TRỢ CẤP XÃ HỘI ĐỐI VỚI HS, SV HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2017-2018 Viết bởi Phòng CTCT-QLNH Lượt xem: 236
THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG, THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 475
THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI GIỜ LÀM VIỆC MÙA HÈ NĂM 2018 Viết bởi Hoàng Sơn Hà Lượt xem: 421
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 316
QUYẾT ĐỊNH V/V THÀNH LẬP BAN VÀ TỔ GIÚP VIỆC KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2017 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 374
KẾ HOẠCH KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2017 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 353