09202018Thứ 5
Last updateChủ nhật, 16 09 2018 8am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN COI THI HỘI ĐỒNG THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 TỈNH SƠN LA Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 459
QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 499
QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 378
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CC, VC, NLĐ NĂM HỌC 2017 - 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 333
BIỂU MẪU BÁO CÁO TỔNG KẾT VÀ KẾ HOẠCH NĂM HỌC Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 623
THÔNG BÁO V/V ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM TẬP THỂ TRƯỜNG VÀ BÌNH XÉT CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2017 - 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 524
CÁC BÁO CÁO TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HỌC TIẾNG ANH Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 467
QUỸ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG PHÁT ĐỘNG GIẢI THƯỞNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ BIỂN ĐÔNG NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 302
KẾ HOẠCH V/V TỔ CHỨC HK PHỤ NĂM HỌC 2017-2018; TRIỂN KHAI MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO HK 1 NĂM HỌC 2018-2019 - DÀNH CHO SV ĐH, CĐ HỆ CHÍNH QUY Viết bởi Phòng Đào tạo Đại học Lượt xem: 227
THỐNG BÁO V/V LỰA CHỌN GV THAM GIA HỘI THẢO "HỖ TRỢ NĂNG LỰC CHO CÁC GV GIẢNG DẠY SV DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ CÁC NHÓM NGƯỜI THIỆT THÒI" THUỘC CHƯƠNG TRÌNH Aus4Skills, TỔ CHỨC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 332