01222018Thứ 2
Last updateThứ 3, 16 01 2018 8am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
DANH SÁCH VÀ KẾT QUẢ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG ĐỢT 1 NĂM HỌC 2017 - 2018 (CĂN CỨ VÀO KẾT QUẢ HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG THPT) Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 4039
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1, TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 (XÉT TUYỂN CĂN CỨ VÀO KẾT QUẢ HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG THPT) Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 1627
THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2017 CĂN CỨ VÀO KẾT QUẢ HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG THPT Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 1448
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI "TÌM HIỂU LỊCH SỬ QUAN HỆ ĐẶC BIỆT VIỆT NAM - LÀO" Viết bởi Đảng Ủy Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 422
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN DỰ BỊ ĐẠI HỌC NĂM 2017 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 784
QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VLVH CHO HỌC VIÊN (LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP LÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC) TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM 2017 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 300
QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VLVH CHO HỌC VIÊN (LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG LÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC) TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM 2017 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 253
QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN HỆ THỐNG QUẢN LÝ WEBSITE TRƯỜNG Viết bởi Phòng TCCB Lượt xem: 336
QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG NHẬN TN VÀ CẤP BẰNG TN ĐH, CĐ HỆ CHÍNH QUY CHO SINH VIÊN TN SU HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2016-2017 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 510
QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP SAU HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2016 - 2017 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 258