02192019Thứ 3
Last updateThứ 3, 19 02 2019 1am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
THÔNG BÁO V/V TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 471
THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC QUỐC TANG CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 322
THÔNG BÁO V/V ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ NĂM 2019 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CƠ BẢN TRONG LĨNH VỰC HÓA HỌC, KHOA HỌC SỰ SỐNG, KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ KHOA HỌC BIỂN Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 335
QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 325
THÔNG BÁO SỐ 1 V/V TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC GIA "60 NĂM BÁC HỒ LÊN THĂM TÂY BẮC (7/5/1959 - 7/5/2019)" Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 1644
KẾ HOẠCH V/V LÀM VIỆC VỚI 02 CHUYÊN GIA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TASMANIA Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 402
THÔNG BÁO CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN, MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN, THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 (BỔ SUNG ĐỢT 3) VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 1627
THÔNG BÁO V/V NHẬN ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 1339
QUYẾT ĐỊNH V/V THÀNH LẬP BTC, TGV HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY HỒ CHÍ MINH LÊN THĂM SƠN LA VÀ 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA BÁC Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 411
THÔNG BÁO V/V ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN ĐỢT 2 NĂM HỌC 2018-2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 322