02192019Thứ 3
Last updateThứ 3, 19 02 2019 1am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
CÁC MẪU ĐƠN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC KHẢO THÍ DÀNH CHO SINH VIÊN, HỌC VIÊN: HOÃN THI, SỬA BẢNG ĐIỂM, ĐƠN XIN PHÚC KHẢO Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 319
MẪU KẾ HOẠCH CẬP NHẬT TIN , BÀI LÊN WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ NĂM HỌC 2018 - 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 1220
THÔNG BÁO - LẦN 2 VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 400
QUYẾT ĐỊNH V/V QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY TUYỂN SINH TỪ NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 340
QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT CÁC HỌC PHẦN ĐƯỢC TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRONG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018 - 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 352
THÔNG BÁO VỀ VIỆC: TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG WEBSITE NĂM HỌC 2018 - 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 312
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG WEBSITE TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC NĂM HỌC 2018 - 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 256
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI GIỜ LÀM VIỆC MÙA ĐÔNG NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 285
BÁO CÁO TỔNG KẾT WEBSITE NĂM HỌC 2017 - 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 264
QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG CỦA SV ĐỢT 2 NĂM HỌC 2018 - 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 357