09202018Thứ 5
Last updateChủ nhật, 16 09 2018 8am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
KẾT QUẢ THI NĂNG KHIẾU NGÀY 10/7/2018 (CỦA THÍ SINH XÉT TUYỂN BẰNG KẾT QUẢ HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG THPT) Viết bởi HĐTS Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 11846
THÔNG BÁO V/V CHUẨN BỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC WEBSITE NĂM HỌC 2017 - 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 166
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY TRÌNH XEM XÉT, ĐỀ NGHỊ BỘ GD&ĐT BỔ NHIỆM LẠI CÁC PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 193
THÔNG BÁO MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 (ĐỢT 1) VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi HĐTS Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 31612
THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG TẠI CUỘC HỌP VỀ CÔNG TÁC WEBSITE Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 163
THÔNG BÁO V/V TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 298
CHÍNH PHỦ AUSTRALIA KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH VIỆN TRỢ TRỰC TIẾP NĂM 2018-2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 319
QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG NHẬN KẾT QUẢ RÈN LUYỆN TOÀN KHÓA CHO SV VÀ LHS CĐ & ĐH HỆ CQ CÁC LỚP K55 ĐH, K56 CĐ, NĂM HỌC 2017-2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 147
QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG NHẬN KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CHO SV VÀ LHS CĐ & ĐH HỆ CQ CÁC LỚP K55 ĐH, K56 CĐ HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017-2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 154
THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC THI MÔN NĂNG KHIẾU ĐỂ XÉT TUYỂN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 399