11152019Thứ 6
Last updateThứ 5, 14 11 2019 12am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
THÔNG BÁO V/V ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018-2019 ĐỐI VỚI SV VÀ LHS CHÍNH QUY CÁC LỚP K57, K58, K59 CĐ VÀ ĐH Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 263
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 677
THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC , CAO ĐẲNG TRƯỜNG ĐHTB (XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1) Viết bởi Hoàng Sơn Hà Lượt xem: 368
THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN (BỔ SUNG ĐỢT 2) ĐH, CĐ HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019 VÀO TRƯỜNG ĐHTB Viết bởi Hoàng Sơn Hà Lượt xem: 413
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC "TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV" NĂM HỌC 2019 - 2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 319
KẾ HOẠCH THỜI GIAN CHO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG - HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2019-2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 214
THÔNG BÁO V/V "GIÚP ĐỠ, ỦNG HỘ GIA ĐÌNH SINH VIÊN KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN DO ẢNH HƯỞNG THIÊN TAI LŨ LỤT" NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 324
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GD&ĐT NĂM 2019 CÁC HUYỆN, THÀNH CỦA TỈNH SƠN LA Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 296
KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GD&ĐT TỈNH LÀO CAI NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 330
THÔNG BÁO SỐ 02 VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA "TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU" Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 307