07232018Thứ 2
Last updateThứ 2, 23 07 2018 12am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG, THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 421
THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI GIỜ LÀM VIỆC MÙA HÈ NĂM 2018 Viết bởi Hoàng Sơn Hà Lượt xem: 359
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 271
QUYẾT ĐỊNH V/V THÀNH LẬP BAN VÀ TỔ GIÚP VIỆC KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2017 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 321
KẾ HOẠCH KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2017 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 297
THÔNG BÁO V/V ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI NCKH CỦA SV NĂM HỌC 2018-2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 358
THÔNG BÁO V/V TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 543
THÔNG BÁO V/V TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LƯU HỌC SINH NƯỚC CHDCND LÀO NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 330
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2018 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 1501
QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT CÁC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 243