02192019Thứ 3
Last updateThứ 3, 19 02 2019 1am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
THÔNG BÁO V/V BỔ SUNG LÝ LỊCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2018 Viết bởi Phòng Tổ chức cán bộ Lượt xem: 203
CÔNG VĂN SỐ 5912/BGDĐT-HTQT V/V GIỚI THIỆU CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG HIỆP ĐỊNH NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 297
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH, TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI VÀ LỄ HỘI MÙA XUÂN 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 272
CÔNG VĂN V/V ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG KHCN CẤP THIẾT THUỘC PHẠM VI CHƯƠNG TRÌNH KHCN PHỤC VỤ NÔNG THÔN MỚI Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 203
KẾ HOẠCH V/V TRIỂN KHAI HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2018 - 2019, DÀNH CHO CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 214
CÔNG VĂN V/V THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÀO TẠO NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 274
THÔNG BÁO V/V LỰA CHỌN CÁN BỘ THAM GIA HỘI THẢO BÌNH ĐẲNG GIỚI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH AUS4SKILLS Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 364
KẾ HOẠCH KÊ KHAI VÀ CÔNG KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 384
THÔNG BÁO V/V LỰA CHỌN ỨNG VIÊN THAM GIA KHÓA TẬP HUẤN SỐ 7 "QUẢN LÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRỞ NÊN TỰ CHỦ - AASC7" THUỘC CHƯƠNG TRÌNH AUS4SKILLS Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 336
THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN THÁNG 11 NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 371