09202018Thứ 5
Last updateChủ nhật, 16 09 2018 8am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
THÔNG BÁO V/V TÍNH ĐIỂM TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 142
QUYẾT ĐỊNH V/V QUY ĐỊNH GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 952
THÔNG BÁO V/V THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 483
THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC ĐÀO TẠO K59 ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2018-2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 603
THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC THI MÔN NĂNG KHIẾU ĐỂ XÉT TUYỂN NGÀNH CAO ĐẲNG GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 436
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (DÙNG CHO THÍ SINH SỬ DỤNG KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA ĐỂ XÉT TUYỂN) Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 2507
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (DÀNH CHO THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CĂN CỨ VÀO KẾT QUẢ HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG THPT) Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 241
BẢNG TỔNG HỢP XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY ĐỢT 1 - NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 10873
THÔNG BÁO CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN, MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN, THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 (BỔ SUNG ĐỢT 1) VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 942
THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN (ĐỢT 1), THỜI GIAN, THỦ TỤC XÁC NHẬN NHẬP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 8162