12132019Thứ 6
Last updateThứ 4, 11 12 2019 8am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
KẾ HOẠCH Công tác Lưu học sinh Lào năm học 2019 - 2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 129
THÔNG BÁO Về việc thay đổi địa điểm seminar Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 131
KẾ HOẠCH Tham gia đồng diễn chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 127
THƯ MỜI Tham dự Hội thảo quốc tế "Đổi mới và sáng tạo trong đào tạonguồn nhân lực toàn cầu" (Trường ĐH Hà Nội) Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 190
THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA (TRƯỜNG ĐH MỞ TPHCM) Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 207
THƯ MỜI VIẾT BÀI CHO TẬP SAN "NHỮNG NGỌN GIÓ TÂY BẮC" KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 354
KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua năm học 2019-2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 128
QUYẾT ĐỊNH V/V CỬ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN THAM GIA HỌC TIẾNG ANH VỚI GIẢNG VIÊN NƯỚC NGOÀI Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 449
QUYẾT ĐỊNH V/V THÀNH LẬP BAN BIÊN TẬP VÀ TỔ GIÚP VIỆC TẬP SAN VĂN NGHỆ KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 378
THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN (BỔ SUNG ĐỢT 4) ĐH, CĐ HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019 VÀO TRƯỜNG ĐHTB Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 318