04202018Thứ 6
Last updateThứ 2, 16 04 2018 3pm
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2018 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 399
QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT CÁC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 176
CÔNG VĂN V/V ĐỀ XUẤT, ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN CÁC CẤP NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 238
THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CHÍNH (HẠNG II) Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 217
THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 301
THÔNG BÁO V/V HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG THUYẾT MINH ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 283
THÔNG BÁO V/V LỰA CHỌN ỨNG VIÊN THAM GIA KHÓA TẬP HUẤN ILOs "HỖ TRỢ NĂNG LỰC CHO GV GIẢNG DẠY SV DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ NHÓM NGƯỜI THIỆT THÒI" THUỘC CHƯƠNG TRÌNH Aus4Skills Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 288
QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN CẤP CƠ SỞ NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 361
QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT CÁC HỌC PHẦN ĐƯỢC TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRONG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017 - 2018 Viết bởi Phòng Đào tạo Đại học Lượt xem: 260
THÔNG BÁO NHU CẦU BỔ NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2017 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 275