12132019Thứ 6
Last updateThứ 4, 11 12 2019 8am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
QUYẾT ĐỊNH V/v công bố vị trí, số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 - 2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 31
THÔNG BÁO Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh hình thức vừa làm vừa học tại Trường Đại học Tây Bắc Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 70
CÔNG VĂN ĐẾN VỀ CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀ CÁC KỲ HỌP QUỐC HỘI KHÓA XIV Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 78
THÔNG BÁO SỐ 1 Về việc tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia năm 2020 "Quản lý tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững vùng Tây Bắc Việt Nam" Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 144
KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu nét đẹp trong văn hóa của các dân tộc Lào và Tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 221
KẾ HOẠCH Làm việc với chuyên gia Trường ĐH La Trobe về dạy học tích cực & hòa nhập thuộc Chương trình Aus4Skills (đợt 2) Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 100
BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 23/2012/TT-BCA NGÀY 27/4/2012 CỦA BỘ CÔNG AN Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 120
THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC 2019 "NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CỦA GIÁO VIÊN TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY" Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 133
THƯ MỜI Tham dự Hội thảo quốc tế "Hiệp định đối tác khu vực: cơ cấu, quy định và thực thi" Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 133
QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng Lưu học sinh Lào tham gia NCKH năm học 2018 - 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 136