07232018Thứ 2
Last updateThứ 2, 23 07 2018 12am

Thông báo V/v tuyển sinh đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2013

    Trường Đại học Tây Bắc thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2013:

Thông tin chi tiết trong tệp đính kèm:

Tệp đính kèm: Thông báo tuyển sinh VHVL