10232019Thứ 4
Last updateThứ 2, 21 10 2019 9am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO QUỐC TẾ "ĐỔI MỚI VÀ SÁNG TẠO TRONG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TOÀN CẦU" (TRƯỜNG ĐH HÀ NỘI) Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 42
THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA (TRƯỜNG ĐH MỞ TPHCM) Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 56
THƯ MỜI VIẾT BÀI CHO TẬP SAN "NHỮNG NGỌN GIÓ TÂY BẮC" KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 185
QUYẾT ĐỊNH V/V CỬ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN THAM GIA HỌC TIẾNG ANH VỚI GIẢNG VIÊN NƯỚC NGOÀI Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 344
QUYẾT ĐỊNH V/V THÀNH LẬP BAN BIÊN TẬP VÀ TỔ GIÚP VIỆC TẬP SAN VĂN NGHỆ KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 265
THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN (BỔ SUNG ĐỢT 4) ĐH, CĐ HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019 VÀO TRƯỜNG ĐHTB Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 238
THÔNG BÁO (LẦN 2) V/V ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ANH VỚI TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH FULBRIGHT Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 283
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY (BỔ SUNG ĐỢT 3) - NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 269
THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN THÁNG 9 NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 184
THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ANH VỚI TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH FULBRIGHT Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 435