05222017Thứ 2
Last updateChủ nhật, 21 05 2017 9am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 (Dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập tại trường THPT) Viết bởi HĐTS Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 73
ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG 5 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 147
THÔNG BÁO V/V QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI CỦA CÁN BỘ GIẢNG VIÊN Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 176
QUYẾT ĐỊNH V/V ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN TRONG QUYẾT ĐỊNH CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC - ĐỢT 2 NĂM 2016 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 297
KẾ HOẠCH QUẢNG BÁ TUYỂN SINH LƯU HỌC SINH LÀO NĂM 2017 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 247
CÔNG VĂN V/V NỘP BÁO CÁO THỐNG KÊ VÀ BÁO CÁO TỰ XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2017 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 312
THÔNG BÁO V/V ĐỀ XUẤT VÀ TỔ CHỨC XÉT CHỌN ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA, CẤP BỘ THỰC HIỆN TỪ NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 530
NGÀY HỘI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM NĂM 2017 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 546
QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG NHẬN KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016 - 2017 Viết bởi Phòng CTCT-QLNH Lượt xem: 588
QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY SAU HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016 - 2017 Viết bởi Phòng ĐTĐH Lượt xem: 500