06202018Thứ 4
Last updateChủ nhật, 17 06 2018 12am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC THI MÔN NĂNG KHIẾU ĐỂ XÉT TUYỂN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 99
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN COI THI HỘI ĐỒNG THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 TỈNH SƠN LA Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 176
QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 307
QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 152
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CC, VC, NLĐ NĂM HỌC 2017 - 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 164
BIỂU MẪU BÁO CÁO TỔNG KẾT VÀ KẾ HOẠCH NĂM HỌC Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 295
THÔNG BÁO V/V ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM TẬP THỂ TRƯỜNG VÀ BÌNH XÉT CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2017 - 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 322
CÁC BÁO CÁO TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HỌC TIẾNG ANH Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 316
QUỸ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG PHÁT ĐỘNG GIẢI THƯỞNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ BIỂN ĐÔNG NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 204
KẾ HOẠCH V/V TỔ CHỨC HK PHỤ NĂM HỌC 2017-2018; TRIỂN KHAI MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO HK 1 NĂM HỌC 2018-2019 - DÀNH CHO SV ĐH, CĐ HỆ CHÍNH QUY Viết bởi Phòng Đào tạo Đại học Lượt xem: 120