04202018Thứ 6
Last updateThứ 2, 16 04 2018 3pm
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
QUYẾT ĐỊNH V/V CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHO CÁC ĐỘI THI VÀ CÁC CÁ NHÂN THAM GIA HỘI THI NVSP CẤP TRƯỜNG DÀNH CHO SV NĂM HỌC 2017-2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 79
QUYẾT ĐỊNH V/V QUY ĐỊNH MỨC THU GIÁ DỊCH VỤ TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 105
THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG, THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 77
THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI GIỜ LÀM VIỆC MÙA HÈ NĂM 2018 Viết bởi Hoàng Sơn Hà Lượt xem: 128
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 147
QUYẾT ĐỊNH V/V THÀNH LẬP BAN VÀ TỔ GIÚP VIỆC KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2017 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 122
KẾ HOẠCH KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2017 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 133
THÔNG BÁO V/V ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI NCKH CỦA SV NĂM HỌC 2018-2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 237
THÔNG BÁO V/V TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 215
THÔNG BÁO V/V TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LƯU HỌC SINH NƯỚC CHDCND LÀO NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 131