10212018Chủ nhật
Last updateThứ 4, 17 10 2018 8am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
THÔNG BÁO VỀ VIỆC: TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG WEBSITE NĂM HỌC 2018 - 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 33
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG WEBSITE TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC NĂM HỌC 2018 - 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 25
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI GIỜ LÀM VIỆC MÙA ĐÔNG NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 39
BÁO CÁO TỔNG KẾT WEBSITE NĂM HỌC 2017 - 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 38
THÔNG BÁO V/V TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 247
THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC QUỐC TANG CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 171
THÔNG BÁO V/V ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ NĂM 2019 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CƠ BẢN TRONG LĨNH VỰC HÓA HỌC, KHOA HỌC SỰ SỐNG, KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ KHOA HỌC BIỂN Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 181
QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 136
THÔNG BÁO SỐ 1 V/V TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC GIA "60 NĂM BÁC HỒ LÊN THĂM TÂY BẮC (7/5/1959 - 7/5/2019)" Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 951
KẾ HOẠCH V/V LÀM VIỆC VỚI 02 CHUYÊN GIA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TASMANIA Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 232