07232017Chủ nhật
Last updateThứ 6, 21 07 2017 2am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN DỰ BỊ ĐẠI HỌC NĂM 2017 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 324
QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG NHẬN TN VÀ CẤP BẰNG TN ĐH, CĐ HỆ CHÍNH QUY CHO SINH VIÊN TN SU HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2016-2017 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 287
THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỌC KỲ QUÂN ĐỘI HÈ KHÓA 2 NĂM 2017 Viết bởi Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Lượt xem: 354
THÔNG BÁO V/V NHẬN ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 412
THÔNG BÁO V/V PHÁT HỘ CHIẾU CHO LHS NƯỚC CHDCND LÀO NGHỈ HÈ 2017 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 269
HƯỚNG DẪN, BIỂU MẪU XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 - 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 397
THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC THI MÔN NĂNG KHIẾU ĐỂ XÉT TUYỂN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2017 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 383
CÔNG VĂN V/V ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA GIẢNG VIÊN VÀ BỘ MÔN Viết bởi Phòng TCCB Lượt xem: 469
THÔNG BÁO V/V ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2016 - 2017 Viết bởi Phòng TCCB Lượt xem: 463
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 (Dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập tại trường THPT) Viết bởi HĐTS Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 997