08242019thứ 7
Last updateThứ 4, 21 08 2019 10am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 182
THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC , CAO ĐẲNG TRƯỜNG ĐHTB (XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1) Viết bởi Hoàng Sơn Hà Lượt xem: 140
THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN (BỔ SUNG ĐỢT 2) ĐH, CĐ HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019 VÀO TRƯỜNG ĐHTB Viết bởi Hoàng Sơn Hà Lượt xem: 141
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC "TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV" NĂM HỌC 2019 - 2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 95
THÔNG BÁO V/V "GIÚP ĐỠ, ỦNG HỘ GIA ĐÌNH SINH VIÊN KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN DO ẢNH HƯỞNG THIÊN TAI LŨ LỤT" NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 41
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GD&ĐT NĂM 2019 CÁC HUYỆN, THÀNH CỦA TỈNH SƠN LA Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 76
KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GD&ĐT TỈNH LÀO CAI NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 62
THÔNG BÁO SỐ 02 VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA "TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU" Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 54
THÔNG BÁO V/V CỬ SINH VIÊN THAM GIA PHỎNG VẤN ĐÁNH GIÁ ĐỒNG CẤP VÀ ĐÁNH GIÁ NGOÀI NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 63
THÔNG BÁO V/V KHEN THƯỞNG CHO LHS LÀO THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO DỰ BỊ TIẾNG VIỆT NĂM HỌC 2018-2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 86