08212018Thứ 3
Last updateThứ 2, 20 08 2018 3pm
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
THÔNG BÁO V/V THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 239
THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC ĐÀO TẠO K59 ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2018-2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 468
THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC THI MÔN NĂNG KHIẾU ĐỂ XÉT TUYỂN NGÀNH CAO ĐẲNG GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 384
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (DÙNG CHO THÍ SINH SỬ DỤNG KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA ĐỂ XÉT TUYỂN) Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 2138
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (DÀNH CHO THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CĂN CỨ VÀO KẾT QUẢ HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG THPT) Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 93
BẢNG TỔNG HỢP XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY ĐỢT 1 - NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 10312
THÔNG BÁO CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN, MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN, THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 (BỔ SUNG ĐỢT 1) VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 884
THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN (ĐỢT 1), THỜI GIAN, THỦ TỤC XÁC NHẬN NHẬP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 7750
KẾT QUẢ THI NĂNG KHIẾU NGÀY 10/7/2018 (CỦA THÍ SINH XÉT TUYỂN BẰNG KẾT QUẢ HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG THPT) Viết bởi HĐTS Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 11607
THÔNG BÁO MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 (ĐỢT 1) VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi HĐTS Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 30395