12102018Thứ 2
Last updateChủ nhật, 09 12 2018 12am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
CÔNG VĂN V/V THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÀO TẠO NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 68
THÔNG BÁO V/V LỰA CHỌN CÁN BỘ THAM GIA HỘI THẢO BÌNH ĐẲNG GIỚI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH AUS4SKILLS Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 178
KẾ HOẠCH KÊ KHAI VÀ CÔNG KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 163
THÔNG BÁO V/V LỰA CHỌN ỨNG VIÊN THAM GIA KHÓA TẬP HUẤN SỐ 7 "QUẢN LÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRỞ NÊN TỰ CHỦ - AASC7" THUỘC CHƯƠNG TRÌNH AUS4SKILLS Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 167
THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN THÁNG 11 NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 159
CÁC MẪU ĐƠN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC KHẢO THÍ DÀNH CHO SINH VIÊN, HỌC VIÊN: HOÃN THI, SỬA BẢNG ĐIỂM, ĐƠN XIN PHÚC KHẢO Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 165
MẪU KẾ HOẠCH CẬP NHẬT TIN , BÀI LÊN WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ NĂM HỌC 2018 - 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 377
THÔNG BÁO - LẦN 2 VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 260
QUYẾT ĐỊNH V/V QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY TUYỂN SINH TỪ NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 218
QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT CÁC HỌC PHẦN ĐƯỢC TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRONG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018 - 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 241