02192019Thứ 3
Last updateThứ 3, 19 02 2019 1am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
KẾT LUẬN NỘI DUNG HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ NĂM 2018; PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 225
THÔNG BÁO V/V THÀNH LẬP TỔ KIỂM TRA Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 247
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VIÊN VÀ LHS TRƯỚC VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 206
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN QUỐC TẾ "CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA VÀ NGÔN NGỮ NHẬT BẢN CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC" Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 262
THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN THÁNG 01 NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 211
QUYẾT ĐỊNH V/V THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 239
KẾ HOẠCH LÀM VIỆC VỚI CHUYÊN GIA HỖ TRỢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 218
THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG TẠI CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2019 (LẦN 1) Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 310
THÔNG BÁO V/V THU HỌC PHÍ CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY KỲ 2 NĂM HỌC 2018 - 2019 Viết bởi Phòng KTTC Lượt xem: 405
THÔNG BÁO V/V THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 267