09202018Thứ 5
Last updateChủ nhật, 16 09 2018 8am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
10 SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC NHẬN HỌC BỔNG VALLET NĂM 2017 Viết bởi Dương Văn Mạnh – Phòng CTCT và QLNH Lượt xem: 1765
CHỦ TỊCH NƯỚC: QUAN HỆ VIỆT-LÀO LÀ TÀI SẢN VÔ GIÁ Viết bởi Báo Điện Tử Chính Phủ Lượt xem: 645
LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC VÀ CHƯƠNG TRÌNH ÚC CÙNG VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Viết bởi Nguyễn Thị Ngọc Hà - Phòng KHCN&HTQT Lượt xem: 780
NGAY TRONG NĂM NAY PHẢI CÓ CƠ CHẾ 'ĐẶT HÀNG' SƯ PHẠM Viết bởi Đình Nam (Báo Điện tử Chính phủ) Lượt xem: 1229
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC GIÚP ĐỠ ĐỒNG BÀO MƯỜNG LA KHẮC PHỤC HẬU QUẢ LŨ QUÉT Viết bởi Cầm Phước - Bản tin nội bộ Lượt xem: 908
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CỤM THI ĐUA SỐ 4 THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, NĂM HỌC 2016 – 2017 Viết bởi TS. Lê Thị Vân Anh - Phòng HCTH Lượt xem: 572
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI HỘI VĂN NGHỆ DÂN GIAN VIỆT NAM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi Cầm Phước - Bản tin nội bộ Lượt xem: 635
HỘI THẢO HỢP TÁC ĐÀO TẠO GIỮA TỈNH SƠN LA VỚI CÁC TỈNH BẮC LÀO VÀ LỄ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG HỮU NGHỊ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC CHDCND LÀO TẠI TỈNH SƠN LA Viết bởi Cầm Phước - Bản tin nội bộ Lượt xem: 797
TỔ QUỐC ĐỜI ĐỜI GHI NHỚ CÔNG ƠN CỦA CÁC ANH HÙNG THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ Viết bởi Lạc Thị Dung - Phòng CTCT - QLNH Lượt xem: 806
TRI ÂN CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ Viết bởi Lê Thơm - Phòng HCTH Lượt xem: 612