03272019Thứ 4
Last updateThứ 3, 26 03 2019 8am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
HIẾN MÁU CỨU NGƯỜI - XIN HIẾN THƯỜNG XUYÊN Viết bởi Cầm Thị Phước - Phòng CTCT-QLNH, Tòng Thị Nguyên - Sinh viên Lớp K56 ĐHSP Lịch sử B Lượt xem: 242
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC NĂM HỌC 2018 - 2019 Viết bởi Lê Thơm - Phòng HCTH Lượt xem: 408
HỘI THẢO CHỈNH SỬA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI, ĐỐI TÁC LÀ CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN KHOA KINH TẾ Viết bởi Trương Thị Luân - Khoa Kinh tế Lượt xem: 305
KHOA KINH TẾ TỔ CHỨC HỘI THẢO XÂY DỰNG, CHỈNH SỬA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VỚI SỰ THAM GIA CỦA CÁC DOANH NGHIỆP Viết bởi Trương Thị Luân - Khoa Kinh tế Lượt xem: 420
CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG VÀ NHỮNG CĂN DẶN TÂM HUYẾT VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC Viết bởi Lệ Thu (https://dantri.com.vn/) Lượt xem: 338
TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT KHÓA ĐÀO TẠO TIẾNG VIỆT CHO LƯU HỌC SINH LÀO NĂM HỌC 2017 – 2018 Viết bởi Nguyễn Huệ Phương - Phòng Đào tạo Đại học Lượt xem: 370
TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC - 5 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN Viết bởi ThS. Hoàng Văn Viện - Phó Giám đốc TTGDQP và AN Lượt xem: 466
SĨ QUAN BIỆT PHÁI HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG VỚI CHẶNG ĐƯỜNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH CHO HỌC SINH, SINH VIÊN VÙNG TÂY BẮC Viết bởi ThS. Dương Văn Lĩnh - Giảng viên TT Giáo dục Quốc phòng - An ninh Lượt xem: 648
SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC HƯỞNG ỨNG HỘI THI “OLYMPIC TIẾNG ANH HỌC SINH, SINH VIÊN TOÀN QUỐC” LẦN THỨ II, NĂM 2018 Viết bởi ThS. Nguyễn Ngọc Duy - Phó Bí thư Đoàn trường Lượt xem: 347
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC TỔNG KẾT KHÓA ĐÀO TẠO TIẾNG VIỆT CHO LƯU HỌC SINH LÀO NĂM HỌC 2017 - 2018 Viết bởi Nguyễn Diệu Huyền - Khoa Ngữ Văn Lượt xem: 343