02192018Thứ 2
Last updateThứ 6, 02 02 2018 3am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC KHỞI NGHIỆP VÀ KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Viết bởi TS. Lê Thị Vân Anh, ThS. Nguyễn Thanh Hải Lượt xem: 586
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ “TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG THEO HƯỚNG BỀN VỮNG Ở VÙNG TÂY BẮC – THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP” Viết bởi TS. Đỗ Thúy Mùi, Khoa Sử Địa Lượt xem: 1205
HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ DỰ ÁN HỢP TÁC VỚI NHẬT BẢN Viết bởi Đặng Văn Công – Điều phối viên Dự án Lượt xem: 725
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC THAM GIA THI OLYMPIC SINH VIÊN VÀ HỌC SINH TOÀN QUỐC NĂM 2017 Viết bởi Vũ Việt Hùng - Khoa Toán - Lý - Tin Lượt xem: 5153
TẾT CỔ TRUYỀN BUN PI MAY - LÀO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi Cầm Phước - Bản tin nội bộ Lượt xem: 676
SEMINAR KHỞI NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Viết bởi ThS. Nguyễn Thị Hương - Khoa Lý luận chính trị Lượt xem: 645
BUNPIMAY VÀ NHỮNG PHONG TỤC VĂN HOÁ ĐẶC TRƯNG Viết bởi Lừ Thị Minh Lượt xem: 597
ĐẠI HỘI HỘI KHUYẾN HỌC LẦN THỨ NHẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi Cầm Phước - Bản tin nội bộ Lượt xem: 882
BÀI PHÁT BIỂU CỦA NGƯT. TRẦN LUYẾN TẠI ĐẠI HỘI HỘI KHUYẾN HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sơn La - NGƯT Trần Luyến Lượt xem: 1607
MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 11-CT/TW NGÀY 13/4/2007 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI, XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi Lừ Thị Minh - BTV Đảng Ủy Lượt xem: 572