07192018Thứ 5
Last updateThứ 4, 18 07 2018 7am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
HỘI THẢO HỢP TÁC ĐÀO TẠO GIỮA TỈNH SƠN LA VỚI CÁC TỈNH BẮC LÀO VÀ LỄ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG HỮU NGHỊ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC CHDCND LÀO TẠI TỈNH SƠN LA Viết bởi Cầm Phước - Bản tin nội bộ Lượt xem: 729
TỔ QUỐC ĐỜI ĐỜI GHI NHỚ CÔNG ƠN CỦA CÁC ANH HÙNG THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ Viết bởi Lạc Thị Dung - Phòng CTCT - QLNH Lượt xem: 646
TRI ÂN CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ Viết bởi Lê Thơm - Phòng HCTH Lượt xem: 522
DỰ ÁN SFIRIA TỔ CHỨC TẬP HUẤN KỸ THUẬT PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI TRÊN CÂY KHOAI LANG Viết bởi Đặng Văn Công – Điều phối viên Dự án Lượt xem: 629
HỘI NGHỊ KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 - 2018 Viết bởi Lê Thơm - Phòng Hành chính - Tổng hợp Lượt xem: 623
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC TÍCH CỰC THAM GIA "NGÀY HỘI GIAO LƯU VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BIÊN GIỚI VIỆT NAM - LÀO LẦN THỨ II, NĂM 2017" Viết bởi Trần Ngọc Đỉnh , Phòng CTCT-QLNH Lượt xem: 441
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789) VÀ HỆ MÉT Viết bởi ThS. Nguyễn Quốc Pháp - Khoa Sử - Địa Lượt xem: 385
KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SOUTHERN CROSS, AUSTRALIA Viết bởi Nguyễn Thị Ngọc Hà - Phòng KHCN&HTQT Lượt xem: 1458
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC VỚI HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP Viết bởi TS. Đoàn Đức Lân, Phó Hiệu trưởng; TS. Hoàng Xuân Trọng, Phó Trưởng Khoa Kinh tế Lượt xem: 1817
LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2016 - 2017 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi Cầm Phước - Bản tin nội bộ Lượt xem: 768