01162019Thứ 4
Last updateChủ nhật, 13 01 2019 3pm
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
GÓP PHẦN TÌM HIỂU VỀ LUẬT AN NINH MẠNG Viết bởi Trần Ngọc Đỉnh - Phòng CTCT - QLNH Lượt xem: 231
TỌA ĐÀM ĐỀ TÀI KHOA HỌC QUỐC GIA “NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN 2035” Viết bởi PGS.TS. Phạm Văn Lực Lượt xem: 223
CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG - NGƯỜI CỘNG SẢN MẪU MỰC CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM Viết bởi Lại Trang Huyền – Khoa Lý luận Chính trị Lượt xem: 174
SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC VINH DỰ ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG VALLET NĂM 2018 Viết bởi TS. Dương Văn Mạnh – Phòng CTCT - QLNH Lượt xem: 498
CỤM THI ĐUA SỐ 4 TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 – 2018 Viết bởi TS. Lê Thị Vân Anh - Phòng HCTH Lượt xem: 327
TOUR DU LỊCH MỘC CHÂU – VÂN HỒ - MAI CHÂU – MỘT SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT CỦA KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH KHÓA 1 TẠI MỘC CHÂU Viết bởi TS. Tống Thanh Bình, Khoa Sử - Địa Lượt xem: 721
MỘT VÀI SUY NGHĨ TRƯỚC THỀM NĂM HỌC MỚI Viết bởi TS Nguyễn Văn Bao Lượt xem: 291
HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA XII VÀ CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG, CỦA TỈNH ỦY Viết bởi Cầm Thị Phước Lượt xem: 293
KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH TẠI KHU DU LỊCH QUỐC GIA MỘC CHÂU – MỘT KHÓA HỌC Ý NGHĨA, PHỤC VỤ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DU LỊCH TÂY BẮC Viết bởi TS. Tống Thanh Bình, Khoa Sử - Địa Lượt xem: 1212
TẾT XÍP XÍ - NÉT ĐẸP VĂN HÓA NGÀY TẾT CỔ TRUYỀN CỦA NGƯỜI THÁI TRẮNG SƠN LA Viết bởi Lò Quỳnh Nhung - Phòng KHCN&HTQT Lượt xem: 996