03272019Thứ 4
Last updateThứ 3, 26 03 2019 8am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
DIỄN ĐÀN "GIAO LƯU - KHỞI NGHIỆP" NĂM 2018 Viết bởi Vũ Tiến Thuận Lượt xem: 249
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC: TỔ CHỨC LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LL&PPDH BỘ MÔN TOÁN, KHOÁ 5, 2016-2018 Viết bởi TS. Mai Anh Đức - Khoa Toán - Lý - Tin, Trường Đại học Tây Bắc (https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn/) Lượt xem: 276
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐỂ PHÁT TRIỂN VÙNG TÂY BẮC, TỪ TIỀM NĂNG ĐẾN THUẬN LỢI Viết bởi NGND. TS Nguyễn Văn Bao - Khoa Ngữ văn Lượt xem: 288
HỘI THẢO TỔNG KẾT KHÓA HỌC NGẮN HẠN VỀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Viết bởi TS. Ngô Thị Phượng - Khoa Ngữ văn Lượt xem: 280
PHÁT BIỂU ĐÓN NHẬN DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN Viết bởi NGND. TS. Nguyễn Văn Bao - Khoa Ngữ văn Lượt xem: 286
CHUNG KẾT CUỘC THI “HỌC SINH, SINH VIÊN VỚI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP” NĂM 2018 (SWIS - 2018) Viết bởi Giàng A Tụa - Phòng CTCT-QLNH Lượt xem: 278
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI CÁC PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi Nguyễn Thị Mỹ - Chuyên viên Phòng Tổ chức Cán bộ Lượt xem: 261
BẾ MẠC LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG CỦA ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi PGS.TS. Phạm Văn Lực Lượt xem: 285
TẬP HUẤN CHANGE MAKER - “HUY ĐỘNG THANH NIÊN TIÊN PHONG THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ CHẤM DỨT BẠO LỰC GIỚI ĐỐI VỚI PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI TẠI VIỆT NAM” Viết bởi Vũ Tiến Thuận Lượt xem: 333
GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC NHẬN CÁC GIẢI THƯỞNG QUỐC GIA VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2018 Viết bởi Nguyễn Văn Long – Phòng KHCN&HTQT Lượt xem: 316