11132018Thứ 3
Last updateThứ 3, 13 11 2018 10am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2017- 2018 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi Cầm Phước - BTNB Lượt xem: 342
HỘI THI GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ GIỎI TỈNH SƠN LA NĂM 2018 Viết bởi Cầm Phước - BTNB Lượt xem: 483
TÔN VINH CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN TIÊU BIỂU TRONG PHONG TRÀO HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN TỈNH SƠN LA Viết bởi Cầm Phước - BTNB Lượt xem: 417
KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH WILL 2 “HÀNH TRÌNH HỖ TRỢ PHỤ NỮ TRONG LÃNH ĐẠO” Viết bởi Lường Hoài Thanh - Khoa Sử - Địa Lượt xem: 315
TẬP HUẤN “NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA GIẢNG VIÊN NHẰM HỖ TRỢ HỌC TẬP CHO SINH VIÊN KHÓ KHĂN” Viết bởi Hoàng Thị Thanh Giang - Khoa Sử - Địa Lượt xem: 297
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHCN CẤP TỈNH “NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH DU LỊCH BỀN VỮNG VÙNG LÒNG HỒ THỦY ĐIỆN SƠN LA” Viết bởi Th.S Đỗ Thu Hằng, TS. Hoàng Xuân Trọng – Khoa Kinh tế Lượt xem: 258
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC HƯỞNG ỨNG “THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG,CHỐNG MA TÚY” NĂM 2018 Viết bởi Cầm Phước - BTNB Lượt xem: 322
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA TỔ CHỨC GẶP MẶT KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948 - 11/6/2018) Viết bởi Lò Quỳnh Nhung - Phòng KHCN&HTQT Lượt xem: 313
RÈN LUYỆN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG THÔNG QUA PHÂN TÍCH TÌM LỜI GIẢI BÀI TOÁN Viết bởi Nguyễn Đình Yên, Mai Anh Đức - Khoa Toán - Lí - Tin Lượt xem: 373
HÀNH TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI Viết bởi PGS.TS. Đỗ Thúy Mùi, Khoa Sử Địa Lượt xem: 394