07182019Thứ 5
Last updateThứ 2, 15 07 2019 12am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
HỢP TÁC NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG LÂM NGHIỆP Viết bởi TS. Đoàn Đức Lân - Phó Hiệu trưởng Nhà trường Lượt xem: 160
SÂU KEO MÙA THU SPODOPTERA FRUGIPERDA (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) – MỘT ĐỐI TƯỢNG DỊCH HẠI MỚI GÂY HẠI TRÊN NGÔ TẠI TỈNH SƠN LA Viết bởi TS. Vũ Quang Giảng, Khoa Nông - Lâm Lượt xem: 140
CÂY BÙ ỐC LEO Viết bởi TS. Vũ Thị Liên, Khoa Nông - Lâm Lượt xem: 175
TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI CUỘC THI ẢNH “TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC TRONG TÔI” Viết bởi Hoàng Xuân Trọng Lượt xem: 289
HỘI NGHỊ SƠ KẾT 03 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW NGÀY 15/5/2016 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH Viết bởi Trần Thị Loan – Văn phòng Đảng uỷ Lượt xem: 212
CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG NGHIỆP “LẬP NGHIỆP VỚI NGHỀ SALE BẤT ĐỘNG SẢN” CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi Giàng A Tụa, Phòng CTCT-QLNH Lượt xem: 241
DẠY HỌC HÒA NHẬP VÀ TÍCH CỰC TRONG CÁC MÔN KHOA HỌC THỰC NGHIỆM Viết bởi Gia Hân (https://giaoducthoidai.vn/) Lượt xem: 256
SINH VIÊN, GIẢNG VIÊN NGÀY CHUNG LỚP! Viết bởi PV (https://giaoducthoidai.vn/) Lượt xem: 215
KHOA TOÁN - LÝ - TIN TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GẮN VỚI CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN Viết bởi TS. Hoàng Ngọc Anh - TS. Mai Anh Đức, Khoa Toán - Lý - Tin Lượt xem: 201
HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA “60 NĂM BÁC HỒ LÊN THĂM TÂY BẮC” Viết bởi TS. Dương Văn Mạnh, Phòng CTCT-QLNH Lượt xem: 1038