12132018Thứ 5
Last updateThứ 5, 13 12 2018 7am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
PHÁT BIỂU ĐÓN NHẬN DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN Viết bởi NGND. TS. Nguyễn Văn Bao - Khoa Ngữ văn Lượt xem: 144
CHUNG KẾT CUỘC THI “HỌC SINH, SINH VIÊN VỚI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP” NĂM 2018 (SWIS - 2018) Viết bởi Giàng A Tụa - Phòng CTCT-QLNH Lượt xem: 128
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI CÁC PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi Nguyễn Thị Mỹ - Chuyên viên Phòng Tổ chức Cán bộ Lượt xem: 115
BẾ MẠC LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG CỦA ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi PGS.TS. Phạm Văn Lực Lượt xem: 148
TẬP HUẤN CHANGE MAKER - “HUY ĐỘNG THANH NIÊN TIÊN PHONG THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ CHẤM DỨT BẠO LỰC GIỚI ĐỐI VỚI PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI TẠI VIỆT NAM” Viết bởi Vũ Tiến Thuận Lượt xem: 142
GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC NHẬN CÁC GIẢI THƯỞNG QUỐC GIA VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2018 Viết bởi Nguyễn Văn Long – Phòng KHCN&HTQT Lượt xem: 166
69 NĂM KỀ VAI SÁT CÁNH VÌ ĐỘC LẬP TỰ DO VÀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC CÙNG NHÂN DÂN LÀO Viết bởi Nguyễn Thanh Thủy - Khoa Lý luận Chính trị Lượt xem: 157
CÁC CÁN BỘ VÀ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC ĐƯỢC TÔN VINH TRÍ THỨC TIÊU BIỂU, ĐIỂN HÌNH LAO ĐỘNG SÁNG TẠO TỈNH SƠN LA NĂM 2018 Viết bởi TS. Dương Văn Mạnh - Phòng CTCT-QLNH Lượt xem: 295
NHỮNG CHỮ CÁI ĐẦU TIÊN CỦA LƯU HỌC SINH LÀO TRÊN ĐẤT VIỆT Viết bởi TS. Ngô Thị Phượng - Khoa Ngữ văn Lượt xem: 162
TÔN VINH TRÍ THỨC TIÊU BIỂU, ĐIỂN HÌNH LAO ĐỘNG SÁNG TẠO NĂM 2018 Viết bởi Cầm Giang - http://sonlatv.vn/ Lượt xem: 124