07192018Thứ 5
Last updateThứ 4, 18 07 2018 7am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHCN CẤP TỈNH “NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH DU LỊCH BỀN VỮNG VÙNG LÒNG HỒ THỦY ĐIỆN SƠN LA” Viết bởi Th.S Đỗ Thu Hằng, TS. Hoàng Xuân Trọng – Khoa Kinh tế Lượt xem: 130
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC HƯỞNG ỨNG “THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG,CHỐNG MA TÚY” NĂM 2018 Viết bởi Cầm Phước - BTNB Lượt xem: 127
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA TỔ CHỨC GẶP MẶT KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948 - 11/6/2018) Viết bởi Lò Quỳnh Nhung - Phòng KHCN&HTQT Lượt xem: 163
RÈN LUYỆN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG THÔNG QUA PHÂN TÍCH TÌM LỜI GIẢI BÀI TOÁN Viết bởi Nguyễn Đình Yên, Mai Anh Đức - Khoa Toán - Lí - Tin Lượt xem: 219
HÀNH TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI Viết bởi PGS.TS. Đỗ Thúy Mùi, Khoa Sử Địa Lượt xem: 213
HÀNH TRÌNH ĐẾN VỚI TRƯỜNG SA THÁNG 5/2018 Viết bởi Cầm Phước - BTNB Lượt xem: 271
TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI CHO PHỤ NỮ TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Viết bởi TS. Lò Mai Thu, Khoa Sinh Hóa Lượt xem: 139
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THI TIẾNG HÁT SINH VIÊN NĂM HỌC 2017 - 2018 Viết bởi ThS. Dương Văn Mạnh - P.Trưởng phòng CTCT-QLNH Lượt xem: 224
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi Dương Văn Mạnh - Phòng CTCT-QLNH Lượt xem: 542
BÀN VỀ XU HƯỚNG FINTECH TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG VÀ NHỮNG CHUYỂN ĐỘNG BAN ĐẦU Ở VIỆT NAM Viết bởi TS. Đặng Công Thức Lượt xem: 153