05272020Thứ 4
Last updateThứ 4, 27 05 2020 4pm

Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2019

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Thực hiện Kế hoạch số 61-KH/ĐU ngày 28/01/2019 của Đảng ủy Trường Đại học Tây Bắc về việc triển khai công tác lý luận chính trị năm 2019, trong hai ngày 16 và 17/11/2019, tại Hội trường A2, Đảng ủy Trường ĐH Tây Bắc đã phối hợp với Đoàn Trường Đại học Tây Bắc tổ chức Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2019.

Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2019, có sự tham dự của 236 Cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Nhà trường. Trong Chương trình, các cán bộ Đoàn đã được nghe và thảo luận về các chuyên đề: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam; Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam; Đoàn viên phấn đấu trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Hướng dẫn về nghiệp vụ công tác cán bộ Đoàn; Vai trò của ban chấp hành chi đoàn, bí thư chi đoàn trong nhiệm vụ lãnh đạo chi đoàn.  

Thông qua Chương trình đã góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của các cán bộ Đoàn, đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Đoàn cho các cán bộ Đoàn là giảng viên và sinh viên nhằm góp phần thực hiện tốt công tác Đoàn trong Nhà trường.

Một số hình ảnh tại Chương trình bồi dưỡng:

Đồng chí Hà Văn Niệm - Bí thư Đoàn Trường báo cáo chuyên đề

Cán bộ Đoàn tham gia Chương trình bồi dưỡng