05272020Thứ 4
Last updateThứ 4, 27 05 2020 4pm

KHOA TOÁN - LÝ - TIN TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GẮN VỚI CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Hiện nay, toàn ngành giáo dục đang nỗ lực thực hiện tốt Nghị quyết số 29 - NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 Khoá XI của Đảng “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Trong bối cảnh yêu cầu nâng cao chất lượng giáo viên, thu hẹp chỉ tiêu đào tạo ngành Sư phạm, tuyển dụng theo vị trí việc làm trong ngành giáo dục như hiện nay, vấn đề này càng trở nên cấp thiết, vừa là thách thức nhưng cũng đồng thời là cơ hội cho các cơ sở đào tạo giáo viên để tự đổi mới chính mình. Mặt khác, đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo có thể hiểu là việc tìm ra được “logic khoa học” giữa “lí do tồn tại” của học phần trong chương trình đào tạo tổng thể với mục tiêu, kết quả đầu ra để hình thành năng lực cần có của người học. Quá trình này tập hợp nhiều yếu tố cấu thành tạo nên “chỉ số” chất lượng. Chưa có lúc nào việc đổi mới đào tạo sư phạm và xem xét lại chương trình  đào tạo giáo viên trong các trường ĐHSP lại trở thành một đòi hỏi cấp thiết đến thế trong giai đoạn hiện nay. Bởi vì, chiếc “máy cái” sư phạm hiện thời đã và đang bộc lộ nhiều bất cập trước tiến trình của công cuộc đổi mới giáo dục cả về triết lý đào đạo cũng như nội dung chương trình đào tạo.

Thực hiện Kế hoạch năm học 2018 - 2019 đã được Ban Giám hiệu phê duyệt, vào hồi 14g00 ngày 11/5/2019, Khoa Toán - Lý - Tin đã tổ chức Hội thảo khoa học “Chương trình đào tạo gắn với chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên phổ thông” nhằm rà soát, điều chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo đã ban hành để phù hợp với sự phát triển của giáo dục hiện nay. Đặc biệt là việc xin ý kiến của các chuyên gia, các nhà quản lý về chương trình đào tạo cũng như các yêu cầu về Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên phổ thông trong giai đoạn mới để đáp ứng được với sự đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông hiện nay.

Đến dự với Hội thảo, về phía các chuyên gia và các nhà quản lý có: TS. Greg McMillan - Chuyên gia cao cấp của Trường Đại học Công nghệ Queensland, Úc; ThS. Nguyễn Ngọc Hà -Trưởng phòng Giáo dục Phổ thông - Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La; Thầy Nguyễn Công Hoan - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phù Yên tỉnh Sơn La. Về phía Trường Đại học Tây Bắc có: NGƯT. TS. Đinh Thanh Tâm - Phó Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng; TS. Đỗ Hồng Đức - UV BCH Đảng bộ, Trưởng Phòng Đào tạo Đại học; TS. Dương Văn Mạnh - Phó Trưởng phòng CTCT và QLNH; TS. Đinh Ngọc Ruẫn - Phó Trưởng khoa Sử - Địa; TS. Vì Xuân Thủy - Giám đốc Trung tâm Thực hành Thí nghiệm. Về phia Khoa Toán - Lý - Tin có:  TS. Hoàng Ngọc Anh - UV BCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa cùng đông đủ các thầy giáo, cô giáo và các em sinh viên ngành Sư phạm của Khoa đến dự.

Chủ trì Hội thảo là TS. Hoàng Ngọc Anh và TS. Mai Anh Đức, thư ký hội thảo là ThS. Lê Thu Lam. Sau lời phát biểu chào mừng Hội thảo, TS. Hoàng Ngọc Anh đã thông qua những điểm đổi mới cơ bản trong Chương trình giáo dục phổ thông mới (Chương trình tổng thể) theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT, ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

hoithaotltctdtcdnn

TS. Hoàng Ngọc Anh – Trưởng khoa Khoa Toán – Lý – Tin

Tiếp theo, Hội thảo nghe 03 báo cáo của TS. Vũ Quốc Khánh, TS. Phạm Thế Song, ThS. Phan Trung Kiên về chương trình đào tạo các ngành ĐHSP Toán, ĐHSP Lý, ĐHSP Tin gắn với chuẩn đầu ra và chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên phổ thông.

Hội thảo được nghe ý kiến của các nhà quản lý giáo dục: ThS. Nguyễn Ngọc Hà -Trưởng phòng Giáo dục Phổ thông - Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La báo cáo về những yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với sinh viên Sư phạm - Một số đề nghị đối với quá trình đào tạo sinh viên Sư phạm hiện nay;

ThS. Nguyễn Ngọc Hà -Trưởng phòng Giáo dục Phổ thông - Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La

Thầy Nguyễn Công Hoan - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phù Yên tỉnh Sơn La báo cáo về các yêu cầu về năng lực đối với người giáo viên phổ thông - Một số đề nghị đối với quá trình đào tạo sinh viên Sư phạm hiện nay.

Thầy Nguyễn Công Hoan - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phù Yên tỉnh Sơn La

Trong buổi hội thảo em Quàng Văn Hải – sinh viên K56 ĐHSP Toán đã thay mặt cho các bạn sinh viên nêu lên những thuận lợi và khó khăn của các bạn sinh viên trong quá trình học tập cũng như khi đi kiến, thực tập Sư phạm và nêu lên một số kiến nghị để bổ sung vào chương trình đào tạo.

Quàng Văn Hải – sinh viên K56 ĐHSP Toán

Hội thảo đã được nghe ý kiến của TS. Greg McMillan - Chuyên gia cao cấp của Trường Đại học Công nghệ Queensland, Úc. Ông đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của mình khi xây dựng, rà soát và chỉnh sửa chương trình đào tạo. Ông cũng đánh giá cao những cố gắng của Khoa Toán - Lý - Tin trong việc tổ chức hội thảo để xin ý kiến của các chuyên gia và người sử dụng lao động trong quá trình đào tạo, từ đó từng bước nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng được các yêu cầu về sự đổi mới giáo dục hiện nay.

  1. Greg McMillan - Chuyên gia cao cấp của Trường Đại học Công nghệ Queensland, Úc

Phát biểu tại Hội thảo, thay mặt Nhà trường, NGUT.TS. Đinh Thanh Tâm đánh giá rất cao tinh thần và cách thức tổ chức hội thảo của Khoa Toán - Lý - Tin. Đồng chí cảm ơn sự có mặt và đóng góp ý kiến của các chuyên gia, các nhà quản lý giáo dục, các vị đại biểu khách quý đối với hội thảo. Đồng chí đề nghị các thầy giáo, cô giáo trong Khoa Toán - Lý - Tin thường xuyên rà soát, cập nhật, chỉnh sửa chương trình đào tạo để đáp ứng với yêu cầu đổi mới của giáo dục hiện nay. Đặc biệt, cần quan tâm đến Thông tư 20 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Cần sớm gắn Thông tư này với nội dung chương trình và vào các bài giảng của giảng viên để nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên của Trường Đại học Tây Bắc.

NGƯT. TS. Đinh Thanh Tâm - Phó Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng

Tổng kết Hội thảo, TS. Hoàng Ngọc Anh đã tiếp thu và ghi nhận các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các nhà quản lý giáo dục, các vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo và các em sinh viên về chương trình đào tạo. Trong thời gian tới, BCN Khoa sẽ nghiên cứu để sớm đưa các ý kiến đóng góp trong hội thảo vào việc rà soát, cập nhật, chỉnh sửa chương trình đào tạo cho phù hợp với yêu cầu đổi mới của Chương trình giáo dục phổ thông, phù hợp với Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông và phù hợp với các điều kiện, hoàn cảnh của Trường Đại học Tây Bắc trong giai đoạn hiện nay.

Một số hình ảnh về Hội thảo: